author profile
Državni svet RS

Pet, 22. nov 2019 ob 07:00

Komisija Državnega sveta za lokalno samoupravo in regionalni razvoj se je na 8. izredni seji 22. 11. 2019 seznanila z aktivnostmi priprave posodobljenega protokola o nadaljnji uresničitvi infrastrukturnih projektov na 3a razvojni osi in z dopisom ...
 author profile
Državni svet RS

Pet, 22. nov 2019 ob 07:00

Deli
Fotografije

Odpri galerijo

Komisija Državnega sveta za lokalno samoupravo in regionalni razvoj se je na 8. izredni seji 22. 11. 2019 seznanila z aktivnostmi priprave posodobljenega protokola o nadaljnji uresničitvi infrastrukturnih projektov na 3a razvojni osi in z dopisom Ministrstva za okolje in prostor z dne 7. 10. 2019, v katerem nasprotuje izgradnji obvoznice Škofljica, ki je ključni infrastrukturni projekt na 3a razvojni osi. 

Medtem ko so občine ob 3a razvojni osi (Ljubljana, Škofljica, Grosuplje, Ivančna Gorica, Ig, Velike Lašče, Dobrepolje, Ribnica, Bloke, Loški Potok, Kočevje, Sodražica, Osilnica, Kostel) pričakovale, da bodo z ministrico za infrastrukturo in ministrom za okolje in prostor kmalu podpisale posodobljen protokol o nadaljnji uresničitvi infrastrukturnih projektov na 3a razvojni osi, pa jih je Ministrstvo za okolje in prostor presenetilo z odločitvijo, da je treba iz protokola izločiti vse navedbe glede obvoznice Škofljica. Občine so se v odzivu na to odločitev obrnile tudi na Državni svet in ga pozvale, da v okviru svojih pristojnosti ukrepa in pripomore, da se bo začrtano delo nadaljevalo, saj so sedanje prometne razmere čez Škofljico nevzdržne, ki v dnevnih konicah predstavljajo tudi veliko okoljsko obremenitev lokalnega prebivalstva in barja. Komisija za lokalno samoupravo in regionalni razvoj je na podlagi opravljene razprave, v kateri so poleg državnih svetnikov sodelovali tudi predstavniki resornih ministrstev, Direkcije za infrastrukturo ter vseh prizadetih občin, sklenila, da bo prek Državnega sveta pozvala Vlado in resorna ministrstva, da ukrepajo in po več kot dveh desetletjih uresničijo infrastrukturne projekte in optimizirajo prometne povezave območij na 3a razvojni osi.

Med drugim je Komisija za lokalno samoupravo in regionalni razvoj pozvala Vlado, Ministrstvo za okolje in prostor, Ministrstvo za infrastrukturo in Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, da naj dosledno spoštujejo že podpisane dokumente z občinami na 3a razvojni osi. Ministrstvo za infrastrukturo in Ministrstvo za okolje in prostor naj tudi nemudoma pristopita k podpisu posodobljenega protokola o nadaljnji uresničitvi infrastrukturnih projektov na 3a razvojni osi.

Z vidika trajnostne mobilnosti prebivalcev občin na 3a razvojni osi oz. hitrejše in boljše dostopnosti teh območij komisija tudi poziva Vlado in resorna ministrstva, da naredijo vse potrebno za uresničitev načrtovanih infrastrukturnih projektov na 3a razvojni osi, vključno z umestitvijo v prostor in izgradnjo obvoznice Škofljica, preureditvijo dolenjske ceste skozi Škofljico v štiripasovnico in modernizacijo železniške postaje v Grosupljem. Pri tem je nujno, da Vlada razveljavi Sklep št. 00403-2/2013/2014 z dne 3. 4. 2014, s katerim je bil postopek prostorskega načrtovanja za obvoznico Škofljica ustavljen, saj bo le tako mogoče nadaljevati postopek za umestitev tega ključnega infrastrukturnega projekta na 3a razvojni osi v prostor.

Komisija je tudi predlagala, da Vlada ustanovi delovno skupino s predstavniki Ministrstva za okolje in prostor, Ministrstva za infrastrukturo in Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano,, ki bo projekte 3a razvojne osi prednostno reševala, ter k sodelovanju povabi predstavnike občin na 3a razvojni osi.

Komisija bo v nadaljevanju spremljala odziv vladne strani in če ne bo premika, se bo na to temo ponovno sestala.

V veliki parlamentarni dvorani je bila 22. novembra 2019, 8. izredna seja Komisije za lokalno samoupravo in regionalni razvoj. Razpravljali so o problematiki uresničevanja infrastrukturnih projektov na 3A razvojni osi. Župani so si enotni, da brez nove infrastrukture ne bo razvoja, ki ga 150 tisoč prebivalcev nujno potrebuje.

Foto: Patricija Šašek

Teme
lokalno
Komentarji
Najbolj obiskano
Zadnje objave
Prijatelji

Prijatelji

Branko Gaber
Zadnji komentarji
Facebook
Twitter
Zdaj se predvaja
drzavnisvet
8. izredna seja Komisije za lokalno samoupravo in regionalni razvoj