author profile
Državni svet RS

Pet, 6. mar 2020 ob 23:55

Državni svet je 6. marca 2020, v Modri dvorani Zdravniške zbornice Slovenije, pripravil posvet z naslovom: Financiranje slovenskih občin.
 author profile
Državni svet RS

Pet, 6. mar 2020 ob 23:55

Deli
Fotografije

Odpri galerijo

Državni svet je v sodelovanju z reprezentativnimi združenji občin organiziral posvet o financiranju občin septembra 2018, z namenom, da bi ob začetku novega vladnega mandata sprožili razpravo med lokalno in državno ravnijo o nujnosti ureditve sistema financiranja občin tako, da bo ta zagotavljal financiranje dejanskih stroškov, ki jih imajo občine pri izvajanju nalog na različnih področjih družbe zaradi zadovoljevanja potreb občank in občanov.

Občine so imele velika pričakovanja, da jih bo Vlada uslišala in v dialogu z njimi preverila realno stanje, opredelila obvezne in neobvezne naloge ter poiskala rešitve v smeri zagotavljanja zadostnega obsega sredstev za financiranje izvajanja pristojnosti občin. Lani je bil sicer dosežen napredek, ko je bil po dolgih letih podpisan dogovor o višini povprečnine za leto 2019, ki so ga reprezentativna združenja občin sklenila v upanju, da bo Vlada svoje zaveze o finančni razbremenitvi občin izpolnila in se bodo stroški občin znižali s 1. 1. 2020, vendar se dane vladne zaveze doslej še niso uresničile. Prav tako so bile občine prikrajšane v okviru sprejemanja rekordno visokih proračunov države za leti 2020 in 2021, saj je Državni zbor na predlog Vlade določil povprečnino, ki ne zagotavlja primernega financiranja lokalne samouprave.

V luči problematike primernega financiranja slovenskih občin in dosedanjih dolgoletnih neuspešnih poskusov pri izboljšanju njihovega finančnega položaja ter neizpolnjenih obljub Vlade, se je Državni svet odločil organizirati posvet, da bi soočili poglede državnih svetnikov, županj in županov na eni strani in političnih odločevalcev - predstavnikov političnih strank na drugi strani glede odprtih vprašanj financiranja občin in na podlagi izmenjave mnenj in podanih predlogov poiskali možne rešitve za ustreznejši sistem financiranja občin. Od političnih odločevalcev pričakujemo jasen odgovor, kako vidijo delovanje slovenskih občin in na kakšen način bi jim zagotovili sprejemljiv in predvidljiv sistem financiranja.

Foto in video: Milan Skledar /S-tv

Komentarji
Najbolj obiskano
Zadnje objave
Prijatelji

Prijatelji

Branko Gaber
Zadnji komentarji
Facebook
Twitter
Zdaj se predvaja
drzavnisvet
Finančni položaj slovenskih občin