author profile
Državni svet RS

Pon, 23. mar 2020 ob 12:42

Deli
Fotografije

Odpri galerijo

V prilogi vam posredujemo osnutek Poslovnika občinskega sveta občine z obrazložitvami, ki je prosto dostopen na spletni strani www.lex-localis.info . Osnutek poslovnika ureja tudi delo občinskega sveta v izrednem stanju in izrednih razmerah. Z 97. členom osnutka je tako določeno, da je v izrednem stanju oziroma izrednih razmerah, ko je delovanje občinskega sveta ovirano in se občinski svet ne more sestati, dopustno tudi delo občinskega sveta na daljavo z uporabo videokonferenčnih orodij. Dopustna so odstopanja od postopkov in načina delovanja, ki jih določata statut občine in poslovnik občinskega sveta. Odstopanja se lahko nanašajo predvsem na roke sklicevanja sej, predložitev predlogov oziroma drugih gradiv in rokov za obravnavanje predlogov splošnih aktov občine ter postopek poteka seje. Če je potrebno, je mogoče tudi odstopanje glede javnosti dela občinskega sveta. O odstopanjih odloči oziroma jih potrdi občinski svet, ko se sestane.


Z navedenimi določbami bodo občine, v skladu z določili 36. člena Zakona o lokalni samoupravi /ZLS/ ob spoštovanju priporočil Nacionalnega inštituta za javno zdravje, v času veljave izrednih ukrepov za preprečevanje širitve Koronavirusa (SARS_CoV-2), zagotovile nemoteno delo občinskih svetov.

Komentarji
Najbolj obiskano
Zadnje objave
Prijatelji

Prijatelji

Branko Gaber
Zadnji komentarji
Facebook
Twitter
Zdaj se predvaja
drzavnisvet
Osnutek poslovnika o delu občinskega sveta (izredne razmere)