author profile
Državni svet RS

Tor, 21. apr 2020 ob 14:57

Na 12. izredni in 3. korespondenčni seji Državnega sveta predlagali umik novele Zakona o interventnem odvzemu osebkov vrst rjavega medveda in volka iz narave iz zakonodajne procedure
 author profile
Državni svet RS

Tor, 21. apr 2020 ob 14:57

Deli
Fotografije

Odpri galerijo

Alojz Kovšca, predsednik Državnega sveta RS, 21. april 2020 (Avtor: Milan Skledar)

Državni svet predlaga umik zakona o interventnem odstrelu medveda in volka iz zakonodajne postopka

Na predlog predsednika Državnega sveta Alojza Kovšce je potekala 12. izredna in 3. korespondenčna seja Državnega sveta, na kateri so državne svetnice in svetniki odločali o umiku novele Zakona o interventnem odvzemu osebkov vrst rjavega medveda (Ursus arctos) in volka (Canis lupus) iz narave iz zakonodajnega postopka.

Razlog za umik iz zakonodajne procedure, ki ga je podprlo 29 državnih svetnikov,  2 sta bila proti, je odločitev Ustavnega sodišča z dne 9. aprila 2020, da se omenjeni zakon razveljavi, saj ocenjuje, da se je z zakonskim predlogom, ki ga je v zakonodajni postopek vložil Državni svet, kršilo 3. člen Ustave o delitvi oblasti oz. da gre pri tem za neskladje s tem načelom. Kot so v odločbi še zapisali, Ustavno sodišče ni preizkušalo drugih zatrjevanih protiustavnosti s strani pobudnikov ocene ustavnosti, Pravno-informacijskega centra nevladnih organizacij in Društva za ohranjanje naravne dediščine Slovenije. Državni svetniki so se na podlagi 66. člena Poslovnika Državnega sveta odločili za umik novele tega zakona iz zakonodajnega postopka, ker je le-ta z razveljavitvijo Ustavnega sodišča postal brezpredmeten.

				Alojz Kovšca, predsednik Državnega sveta RS, 21. april 2020<br>(Avtor: Milan Skledar)			Alojz Kovšca, predsednik Državnega sveta RS, 21. april 2020
(Avtor: Milan Skledar)

Ob tem predsednik Državnega sveta Alojz Kovšca poudarja, da »Državni svet obžaluje, da je s presojo Ustavnega sodišča prišlo do situacije, ki pomeni pravzaprav asimetrično odločitev. Problematika ostaja odprta, status quo pa na koncu ne bo dober ne za človeka ne za prostoživeče živali. Namreč Ustavno sodišče je presodilo zgolj to, da pravna rešitev za regulacijo sobivanja človeka in zveri ni vzdržna. S tem pa ni ne odstranilo ne razrešilo perečega konflikta. Tako smo se znašli znova na začetku zgodbe, ki ima poleg etične in strokovne razsežnosti čedalje pomembnejšo politično konotacijo.«

Sre, 27. maj 2020 ob 15:49

Medved in volk bosta še pustošila po slovenskem podeželju in ogrožala ljudi

Odziv državnega svetnika Branka Tomažiča na odločbo Ustavnega sodišča U-I-194/19, ki je razveljavilo Zakon o interventnem odvzemu osebkov vrst rjavega medveda (Ursus arctos) in volka (Canis lupus) iz narave (ZIOMVN)

Branko Tomažič, Državni svet<br> Branko Tomažič, Državni svet

Ustavno sodišče je z odločbo U-I-194/19 ZIOMVN razveljavilo zato, ker naj bi zakonodajalec (Državni zbor) s sprejetjem zakona prevzel funkcijo, ki je tipično izvršilne narave. Po besedah Ustavnega sodišča je z interventno zakonsko ureditvijo take narave na področju, ki je z obstoječo zakonsko ureditvijo pridržano odločanju izvršilne oblasti, hkrati tudi nedopustno preprečil sodni oblasti izvrševanje neodvisnega sodnega nadzora, ki bi ga v takih primerih morala imeti nad izvršilno oblastjo. S tem pa naj bi po mnenju Ustavnega sodišča preprečil tudi izvrševanje njene tipične oblastne funkcije imeti zadnjo besedo o tem, kaj je pravo v konkretnih posamičnih razmerjih. Z odpravo ZIOMVN trenutno ni nobenega pravnega akta, ki bi omogočal redno in učinkovito vsakoletno upravljanje z divjimi zvermi. Žal letos beležimo že veliko napadov, samo na Kočevskem preko petdeset. Odločba Ustavnega sodišča je zelo prizadela kmete in vidijo, da nimajo nobene pravne varnosti in smatrajo, da je družbi bolj pomembna zver, kot človek in njegova ustavna pravica, do dela, svobodnega gibanja in življenja na podeželju.

Odločbe Ustavnega sodišča je seveda treba spoštovati, vendar menim, da se z vsebino obravnavane problematike, torej širitvijo življenjskega prostora divjih zveri ukvarjajo ljudje, ki ne živijo na prizadetih območjih in nimajo občutka za škodo, ki jo divje zveri redno povzročajo. Ponovno poudarjam, da je pri uravnavanju populacije divjih zveri učinkovito sredstvo le vsakoleten odstrel določenega števila osebkov, saj so se drugi, milejši, ukrepi v praksi izkazali kot neučinkoviti. Dokler ne pride do ponovnega učinkovitega upravljanja s populacijo divjih zveri, bo na podeželju vsako leto več ljudi opuščalo kmetijsko dejavnost, kar pa bodo na koncu kot posledico zmanjšane samooskrbe, ne kultivirane krajine občutili vsi prebivalci Republike Slovenije.

Komentarji
Najbolj obiskano
Zadnje objave
Prijatelji

Prijatelji

Branko Gaber
Zadnji komentarji
Facebook
Twitter
Zdaj se predvaja
drzavnisvet
Alojz Kovšca, predsednik DS RS - izjava o Zakonu o interventnem odvzemu rjavega medveda in volka iz narave