author profile
Državni svet RS

Čet, 14. maj 2020 ob 16:59

Alojz Kovšca, predsednik DS RS: "Če kdaj, nam pokrajine manjkajo prav v dani krizni situaciji..."
 author profile
Državni svet RS

Čet, 14. maj 2020 ob 16:59

Deli
Fotografije

Odpri galerijo

Dr. Gorazd Trpin, dr. Boštjan Brezovnik, dr. Aleksander Jevšek in Alojz Kovšca (Avtor: Milan Skledar)

Strokovna skupina za pripravo pokrajinske zakonodaje počasi končuje svoje delo

Alojz Kovšca: "Če kdaj, nam pokrajine manjkajo prav v dani krizni situaciji …"

Na pobudo koordinatorja procesa ustanovitve pokrajin Državnega sveta je potekala še ena v nizu strokovnih razprav glede predloga pokrajinske zakonodaje. Na posvetu, ki je omogočal spremljanje in razpravo tudi na daljavo, je sodelovalo več kot 50 strokovnjakov iz različnih področij. Vsi so bili enotni, da je s procesom potrebno nadaljevati in da je prav pandemija novega koronavirusa pokazala še močneje na vrzeli obstoječega izrazito centraliziranega sistema upravljanja države. Gre za zelo kompleksno in obsežno zakonodajo, na katero v tem času ni bilo danih pripomb javnosti, zato bo le-ta služila kot podlaga za pripravo ocene finančnih posledic po resornih ministrstvih. Končni predlog strokovne skupine s finančno oceno naj bi bil oblikovan do naslednjega srečanja strokovne skupine, 18. junija, nato pa dan v širšo javno razpravo do meseca oktobra letos. Dr. Dušan Plut iz Filozofske fakultete v Ljubljani je kot odziv na krizne razmere podal tudi predlog, da bi vključili med pristojnosti in naloge pokrajin še samoooskrbo. Predlagane in premišljene rešitve niso niti ideološke niti ozko interesne narave, pa je poudaril predsednik državnega sveta Alojz Kovšca ter dodal, da so utemeljene na multidisciplinarnem pristopu, zgodovinskih izkušnjah, realnem stanju potreb v državi in projekciji razvoja Slovenije kot družbe in gospodarstva v uspešno in sodobno članico Evropske unije.

V imenu koordinatorja procesa priprave uvedbe pokrajin v Sloveniji je stališče predstavil predsednik Državnega sveta Alojz Kovšca. Poudaril je, da je izbruh novega koronavirusa COVID-19 predvsem pokazal na veliko nepripravljenost držav in inštitucij na tovrstne grožnje, zlasti pa na slabosti centraliziranega državnega sistema, tudi v Sloveniji. Medtem ko so nekateri državni organi v želji po obvladovanju krize in nuji po sprejemanju ad hoc ukrepov dobesedno pregoreli in posledično tudi delali napake, je velik del resursov, tako človeških kot organizacijskih, ostal praktično neizkoriščen. Dejstvo je, da bi v primeru že ustanovljenih pokrajin lahko bolj učinkovito porazdelili naloge in na pokrajinskih nivojih sprejemali ukrepe, skladno z razvojem situacij po posameznih regijah. To so mišljeni zlasti restriktivni ukrepi v zvezi z upravljanjem delovnih procesov in z njimi povezanih migracij. Nauk epidemije COVID-19 je, da občine niso sposobne samostojno reagirati v takšni in podobnih kriznih okoliščinah, prav tako pa tudi država ni sposobna diferencirane obravnave krize, skladno z razvojem specifične situacije po posameznih občinah. Če kdaj, nam pokrajine manjkajo prav v dani krizni situaciji. Državni svet je skoraj v celoti opravil nalogo koordinatorja, ki nam jo je podelil predsednik Republike Slovenije Borut Pahor. Ob tej priložnosti se želimo zahvaliti vsem članom strokovne skupine, ki so altruistično prispevali svoj čas, znanje in delo za pripravo res kompleksne in zahtevne materije, ki bo tako odločevalcem omogočala ustanovitev pokrajin, takoj ko se bo za to zbralo dovolj politične volje. Predlagane in premišljene rešitve niso niti ideološke niti ozko interesne narave. Utemeljene so na multidisciplinarnem pristopu, zgodovinskih izkušnjah, realnem stanju potreb v državi in projekciji razvoja Slovenije kot družbe in gospodarstva v uspešno in sodobno članico Evropske unije. Državni svet bo takoj po zaključeni finančni oceni skupaj s skupino strokovnjakov predal pripravljeno dokumentacijo političnim odločevalcem ter s tem prenesel odločitev o pravem trenutku za njihovo ustanovitev. Zavedamo se namreč posledic krize COVID-19, možnosti nove gospodarske in socialne krize globalnih razsežnosti ter njenih implikacij na politično realnost v Sloveniji. Odločevalcem tako prepuščamo, da pretehtajo vse razloge za in proti čimprejšnji ustanovitvi pokrajin, hkrati pa zagotavljamo, da bomo v Državnem svetu v polni meri pomagali pri nadaljnji implementaciji uvedbe pokrajin ter pri razvoju demokracije v smeri decentralizacije države.

Foto in video: Milan Skledar /S-tv

Teme
pokrajine
Komentarji
Najbolj obiskano
Zadnje objave
Prijatelji

Prijatelji

Branko Gaber
Zadnji komentarji
Facebook
Twitter
Zdaj se predvaja
drzavnisvet
DRŽAVNI SVET: Izjave po posvetu strokovne skupine za pripravo pokrajinske zakonodaje