author profile
Državni svet RS

Pet, 27. nov 2020 ob 17:32

Državni svet tokrat kar z dvema predlogoma odložilnega veta
 author profile
Državni svet RS

Pet, 27. nov 2020 ob 17:32

Deli
Fotografije

Odpri galerijo

Državni zbor je na 49. izredni seji sprejel Zakon o interventnih ukrepih za omilitev posledic drugega vala epidemije COVID-19 (ZIUOPDVE), EPA 1472-VIII. Zakon je v obliki zakonodajnega predloga v obravnavo Državnemu zboru po nujnem postopku predložila Vlada. Z njim se želi omiliti posledice oziroma zmanjšati negativne učinke drugega vala epidemije COVID-19 za državljane in gospodarstvo, zato je pomembno, da čim prej stopi v veljavo. Takšnega mnenja so bili tudi člani Komisije Državnega sveta za gospodarstvo, obrt, turizem in finance, sicer predlagateljice predloga odložilnega veta. Naknadno je na pobudo Interesne skupine lokalnih interesov prišel na mizo državnih svetnikov tudi predlog odložilnega veta na Zakon o zagotavljanju sredstev za investicije v Slovenski vojski v letih 2021 do 2026 (ZZSISV26), EPA 1240-VIII. Zahteva predlagateljev obeh predlogov odložilnega veta je bila podana z namenom pospešitve postopka uveljavitve zakonov.


Poglavitna novost t.i. 6. protikoronskega paketa je delno kritje fiksnih stroškov tistih podjetij, ki jim bodo prihodki zaradi epidemije upadli za najmanj 30 odstotkov. Skupna vrednost ukrepov je ocenjena na milijardo evrov. Med ključne novosti oz. spremembe sodijo delno kritje fiksnih stroškov podjetjem za obdobje zadnjih treh mesecev letošnjega leta, podaljšanje subvencioniranja čakanja na delo do konca januarja 2021, nova določitev višine nadomestila plače, omejena z višino povprečne plače v državi … Kot pomoč gospodarstvu zakon predvideva tudi vnovično možnost odloga plačila davkov ali njihovega obročnega plačila, podaljšuje se možnost odloga odplačevanja posojil, jamstvena shema za likvidnostna posojila podjetij pa se bo preoblikovala tako, da bo lahko banka podjetju dala višje posojilo v višini do 25 odstotkov njegovih prihodkov od prodaje v letu 2019. Zakon širi tudi krog upravičencev do povračila nadomestil plač za tiste zaposlene, ki zaradi epidemije ne morejo opravljati dela. Navedeni ukrepi za omilitev drugega vala epidemije COVID-19 morajo stopiti v veljavo čim prej, so bili v razpravi mnenja številne državne svetnice in državni svetniki, prav zato predlagani odložilni veto Državnega sveta pričakovano ni dobil zadostne podpore, proti je bilo 26 državnih svetnikov, za dva.


Državna svetnika mag. Peter Požun in Branimir Štrukelj sta k predlogu veta podala amandmaja. Državni svetnik Peter Požun je opozoril na pomanjkljivosti sicer ustreznih in nujnih ukrepov 6. paketa pomoči, zlasti ko gre za zagotovitev ustreznih nagrad za delo v izrednih razmerah zaposlenih v zdravstvenih in socialno varstvenih zavodih. Kot rešitev je Požun predlagal razširitev upravičencev do dodatka za nevarnost in posebne obremenitve, omenjeni predlog amandmaja pa je bil podrobno predstavljen že na 45. seji Odbora DZ za delo, družino, socialne zadeve in invalide. Prav zaradi razloga, da je 125. člen zakona preozek in neskladen z razmerami v praksi do posameznih skupin zaposlenih v zdravstvu in socialnem varstvu, je mag. Peter Požun podal predlog, da Državni zbor ta zakon znova preuči in o njem ponovno odloča. Državni svetnik Branimir Štrukelj pa je z amandmajem želel opozoriti na problem izostanka dialoga oz. usklajevanja Vlade s socialnimi partnerji, kot to določajo pravila Ekonomsko-socialnega sveta. Ob tem je opozoril tudi na neprimernost določenih sistemskih sprememb v zakonu, ki z nevtralizacijo negativnih učinkov epidemije COVID-19 niso povezane in zahtevajo dodatno strokovno presojo.


Na pobudo Interesne skupine lokalnih interesov so državni svetniki z namenom pospešitve uveljavitve zakona odločali tudi o Predlogu odložilnega veta na Zakon o zagotavljanju sredstev za investicije v Slovenski vojski v letih 2021 do 2026 (ZZSISV26), EPA 1240-VIII. Zaradi izrednih okoliščin, v katerih je nastala razširitev dnevnega reda, je večina državnih svetnikov sejo pri obravnavi te točke zapustila ter zaradi nesklepčnosti preprečila odločanje o tem predlogu. Ta točka bo tako ponovno obravnavana v petek, 27. novembra.

Državne svetnice in državni svetniki so v petek, 27. novembra 2020, na ponovljenem glasovanju odločali o Predlogu odložilnega veta na Zakon o zagotavljanju sredstev za investicije v Slovenski vojski v letih 2021 do 2026 (ZZSISV26), EPA 1240-VIII, ki ga je zahtevala Interesna skupina lokalnih interesov. Tudi ta predlog veta pričakovano ni dobil zadostne podpore državnih svetnikov.

Foto in video: Milan Skledar

Teme
izredno
Komentarji
Najbolj obiskano
Sorodne vsebine
Zadnje objave
Prijatelji

Prijatelji

Branko Gaber
Zadnji komentarji
Facebook
Twitter
Zdaj se predvaja
drzavnisvet
18. izredna seja Državnega sveta RS