author profile
Državni svet RS

Pon, 14. dec 2020 ob 14:40

Deli
Fotografije

Odpri galerijo

Z namenom, da se zainteresirana javnost dodobra seznani z obsežnim in kompleksnim gradivom, v katerem je zajet osnutek pokrajinske zakonodaje na kar 450 straneh, smo pripravili hitri pregled njegove vsebine skozi oči stroke.

Naša ambicija, da bi projekt pripeljali do uspešne realizacije, je uresničljiva tudi zavoljo dobre popotnice s strani predsednika republike in združenj slovenskih občin. Pri oblikovanju pokrajinske zakonodaje in še posebej teritorialne členitve Slovenije je nujno prisluhniti pobudam lokalnega okolja, s čimer se poudarja volja po ustanavljanju pokrajin od spodaj navzgor in povečujejo možnosti, da politika preseže nesoglasja in ustanovi pokrajine v skladu z interesi občin in njihovih prebivalcev. V želji, da bodo zakonodajni predlogi deležni čim širšega družbenega konsenza in podpore lokalnih skupnosti, se obračamo na vas, županje in župani ter občinski sveti slovenskih občin, s prošnjo, da se opredelite do osnutkov pokrajinske zakonodaje in nujnosti vprašanja same ustanovitve pokrajin, njihovega imena in sedeža ter umestitve občine v posamezno pokrajino. Še več, v primeru, da želite dodatna pojasnila z naše strani, smo vam seveda na voljo.

Teme
pokrajine
Komentarji
Najbolj obiskano
Zadnje objave
Prijatelji

Prijatelji

Branko Gaber
Zadnji komentarji
Facebook
Twitter
Zdaj se predvaja
drzavnisvet
Delovni posvet »Pokrajine v Sloveniji skozi pogled stroke«