author profile
Državni svet RS

Tor, 26. jan 2021 ob 13:14

Deli
Fotografije

Velenje, 26. januar 2021


Na zadnji seji Državnega sveta smo v želji, da bodo imele lokalne skupnosti dovolj časa, da pripravijo poglobljene odzive na obsežen osnutek pokrajinske zakonodaje, ki jo je za Državni svet pripravila strokovna skupina pod vodstvom dr. Boštjana Brezovnika, in da podajo tudi končno soglasje k osnutku, podaljšali javno razpravo do 1. julija letos.

K temu so botrovale še izredne razmere zaradi epidemije novega koronavirusa. Prva v nizu načrtovanih predstavitev je bila na Občini Tržič, prva večja predstavitev med mestnimi občinami pa na Mestni občini Velenje.

Velenjski mestni svetniki in občinsko vodstvo z županom Petrom Dermolom na čelu so se temeljito pripravili na obravnavo te točke. Nabor pripomb, dopolnil in kritik je izhajal predvsem iz naslova dosedanjih skupnih aktivnosti na področju premogovniške regije in SAŠA statistične regije. Po daljši konstruktivni razpravi mestnih svetnikov, strokovne občinske službe, katere mnenje je predstavila Andreja Katič, ter pojasnil s strani predsednika Državnega sveta Alojza Kovšce, državnega svetnika Franja Naraločnika in vodje strokovne skupine dr. Boštjana Brezovnika, so bili mnenja, da je predlagani osnutek dobro izhodišče za nadaljnji dialog, ki ga bo potrebno izvesti tudi v obliki skupnega posveta vseh desetih občin SAŠA regije. Čeprav so pogledi na bodoče pokrajine različni, je želja po nujnosti njihove uvedbe zlasti z vidika večje decentralizacije in skladnejšega regionalnega razvoja skupna vsem. Po mnenju predsednika Državnega sveta Alojza Kovšce je prav to dobra popotnica, da projekt ne le izpeljemo do konca, temveč ga oblikujemo skladno s potrebami in zahtevami lokalnega okolja, torej od spodaj navzgor. Državni svet bo sledil tem lokalnim priporočilom tudi v nadaljnjih korakih, hkrati pa bo v sodelovanju z resornimi ministrstvi iskal odgovore na vprašanja o tem, zakaj, kdaj in na kakšen način Slovenija tudi dejansko uvede drugi nivo lokalne samouprave, ki si ga je začrtala že ob nastanku pred tridesetimi leti. Če kdaj, je prav danes pravi trenutek, da tej temi namenimo širšo pozornost ter jo osvetlimo s kar se da širokimi pogledi ne le politike temveč tudi stroke, gospodarstva, civilne družbe in drugih delujočih državnih podsistemov. Vse pripombe lokalnih skupnosti bodo pregledane, smiselno upoštevane in predebatirane na vsevključujoč način z vsemi relevantnimi deležniki v tem zares širokem procesu, kot je načrtovana ustanovitev pokrajin v Sloveniji.

Teme
pokrajine
Komentarji
Najbolj obiskano
Sorodne vsebine
Zadnje objave
Prijatelji

Prijatelji

Branko Gaber
Zadnji komentarji
Facebook
Twitter
Zdaj se predvaja
drzavnisvet
Pričenjemo s predstavitvami pokrajinskega svežnja na občinskih svetih