author profile
Državni svet RS

Pon, 7. jun 2021 ob 21:31

Države se vedno bolj zavedajo, da je proizvodnja hrane strateškega pomena za vsako družbo, prehranska neodvisnost in čim višja prehranska samooskrba postaja nujnost, epidemija COVID-19 pa je to pokazala v še bolj izraziti luči, z oteženimi ...
 author profile
Državni svet RS

Pon, 7. jun 2021 ob 21:31

Deli
Fotografije

Državni svet Republike Slovenije je v sodelovanju z Upravo za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin pri Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano ter Evropsko mrežo deklaracije za hrano, tehnologijo in prehrano 7. junija 2021 organiziral 3. konferenco ob svetovnem dnevu varnosti hrane 2021 in svetovni dan varne hrane 2021.


Sodelujoče na konferenci so uvodoma pozdravili Alojz Kovšca, predsednik Državnega sveta Republike Slovenije, dr. Jože Podgoršek, minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano ter zasl. prof. dr. Peter Raspor, predsednik programsko organizacijskega odbora.


Na konferenci so s svojimi prispevki sodelovali Matjaž Guček in Urška Bolha iz Uprave za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin, dr. Mojca Jevšnik iz Zdravstvene fakultete, dr. Janez Posedi iz Veterinarske fakultete, izr. prof. dr. Miroslav Petrovec iz Instituta za mikrobiologijo Medicinske fakultete, dr. Bety Breznik iz Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, dr. Bojan Butinar in dr. Milena Miklavčič iz Znanstveno raziskovalnega središča Koper, dr. Helena Baša Česnik iz Kmetijskega inštituta Slovenije, dr. Tanja Dreo iz Nacionalnega inštituta za biologijo, dr. Matjaž Ocepek iz Nacionalnega veterinarskega inštituta, dr. Sonja Smole Možina iz Biotehniške fakultete, dr. Benjamin Zorko iz Inštituta Jožef Štefan, Vesna Viher Hrženjak iz Nacionalnega laboratorija za zdravje, okolje in hrano, Maribor in Janez Podobnik iz ECPD Slovenija.


Na zaključni okrogli mizi o vplivu globalnega trga s hrano na percepcijo potrošnikov z vidika varnosti živil pa so sodelovali: mag. Aleš Irgolič, Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, dr. Aleš Kuhar, Biotehniška fakulteta, Breda Kutin, Zveza potrošnikov Slovenije, mag. Mariča Lah, Trgovinska zbornica Slovenije, dr. Tatjana Zagorc, Gospodarska Zbornica Slovenije ter Roman Žveglič, Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije.


Udeleženci konference so se strinjali, da je prehrana eden najpomembnejših dejavnikov, ki vpliva na naše zdravje in s tem zdravje celotne družbe, zato je varnost hrane skupna odgovornost in zaveza vseh deležnikov v agroživilski verigi. Za varnost hrane in preprečevanje tveganj za zdravje potrošnika skrbijo številne vladne in nevladne organizacije, strokovna in interesna združenja. Sprejeta je zakonodaja, standardi, mehanizmi in sledljivosti vseh vrst, ki naj bi zagotavljali varstvo posameznika, da kupi in uživa varno hrano. Države se vedno bolj zavedajo, da je proizvodnja hrane strateškega pomena za vsako družbo, prehranska neodvisnost in čim višja prehranska samooskrba postaja nujnost, epidemija COVID-19 pa je to pokazala v še bolj izraziti luči, z oteženimi razmerami v mednarodni trgovini in oteženimi dobavami potrebnih proizvodov in tudi živilskih produktov.

Sodelujoči so v razpravah poudarjali, da lokalno pridelana hrana, ki jo brez dolgotrajnih transportnih poti lahko na trgu ponudimo bolj svežo in je bolj zdrava, prispeva k manjši okoljski obremenitvi in manjšemu ogljičnemu odtisu. Domača pridelava spodbuja poseljenost in ohranjanje ter razvoj podeželja in kulturne krajine in ohranja avtohtone živalske in rastlinske vrste.

Kljub dejstvu, da smo v Sloveniji relativno dobro poskrbeli za varnost živil, so potrošniki večinsko nezaupljivi in previdni, kar pomeni, da obstaja velika odgovornost, da temu področju namenimo zadostno pozornost, sredstev in znanja.

Komisija Državnega sveta za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je že večkrat opozorila na problematiko nacionalne samooskrbe, ki je v veliki meri posledica pomanjkanja jasne nacionalne kmetijske strategije. Zgolj s strateškim načrtovanjem lahko dosežemo stalnost in stabilnost slovenskega kmetijstva ter zagotovimo večjo samooskrbo. Z namenom funkcioniranja trga je nujen tudi proces digitalizacije ponudbe slovenske hrane.


Državni svet že vsa leta sodeluje in podpira projekte, kot so Tradicionalni slovenski zajtrk in vsa prizadevanja na področju zaščite in promocije čebel in čebelarstva. Aktivnosti državnih svetnikov se odražajo tudi v številnih pobudah in vprašanjih glede zagotavljanja sledljivosti in označevanja hrane, podelitve znaka izbrana kakovost, glede debirokratizacije na področju kmetijstva, glede ničelne stopnje zmanjševanja obdelovalnih kmetijskih površin, ipd.

Video in foto: Milan Skledar / S-tv

Teme
konferenca
Komentarji
Najbolj obiskano
Zadnje objave
Prijatelji

Prijatelji

Branko Gaber
Zadnji komentarji
Facebook
Twitter
Zdaj se predvaja
drzavnisvet
Dan varne hrane