author profile
Državni svet RS

Sre, 17. nov 2021 ob 18:20

Deli
Fotografije

Odpri galerijo

Komisija Državnega sveta za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je, kot zainteresirana komisija, na 13. izredni seji 17. 11. 2021 obravnavala Predlog zakona o dopolnitvah Zakona o nujnih ukrepih na področju zdravstva (v nadaljevanju: predlog zakona), ki ga je Državnemu zboru v obravnavo predložila skupina poslank in poslancev s prvopodpisanim Branetom Golubovićem.

Komisija podpira predlog zakona.

Komisija ugotavlja, da predlog zakona zapolnjuje zakonsko vrzel, ki je nastala s sprejemom Zakona o nujnih ukrepih na področju zdravstva), s katerim je bil, po vzoru do takrat veljavnega Zakona o začasnih ukrepih za omilitev in odpravo posledic COVID-19  - PKP5, urejen samo ukrep nadomestila plače delavcem zaradi karantene na domu ali nemožnosti opravljanja dela zaradi višje sile zaradi obveznosti varstva otrok, ustavitve javnega prevoza ali zaprtja mej ter povračilo izplačanih nadomestil plače od 1. julija dalje. ZNUPZ pa ni zajel upravičencev do delno povrnjenega izgubljenega dohodka za čas trajanja karantene na domu ali nemožnosti opravljanja dela zaradi višje sile po vzoru PKP5. Glede tega komisija izpostavlja, da so kmetje pri sprejemanju tovrstnih ukrepov vedno prezrti saj ugotavlja, da so na podlagi veljavne ureditve v neenakopravnem položaju. Zato meni, da je nujna sprememba zakonodaje po vzoru ureditve v PKP5, kot jo predlaga predlagatelj.

Komisija se strinja s predlogom KGZS, da je treba upravičenost za delno povrnjeni izgubljen dohodek presojati tudi za samozaposlene in družbenike, torej na način, da se za ugotavljanje upravičenosti do delno povrnjenega izgubljenega dohodka preverja pogoj vključenosti v obvezno pokojninsko in invalidsko zavarovanje v skladu z veljavno zakonodajo na dan nastopa karantene ali višje sile in ne na dan uveljavitve predlaganega zakona kot predvideva predlagatelj zakona.

Komisija poudarja, da je treba ukrep tudi časovno izenačiti, da se izognemo novi neenakopravni oz. diskriminatorni obravnavi potencialnih upravičencev (zaposlenih, kmetov, samostojnih poklicev in družbenikov) tako, da ukrep velja za vse do 31. 12. 2021 in se ga po potrebi lahko podaljša enako kot ostale protikoronske ukrepe.

Komentarji
Najbolj obiskano
Zadnje objave
Prijatelji

Prijatelji

Branko Gaber
Zadnji komentarji
Facebook
Twitter
Zdaj se predvaja
drzavnisvet
Komisija se strinja s predlogom KGZS, da je treba upravičenost za izgubljen dohodek presojati tudi za samozaposlene