author profile
Državni svet RS

Čet, 18. nov 2021 ob 17:19

Predsednik Državnega sveta Alojz Kovšca je na predsednika Državnega sveta Igorja Zorčiča naslovil pismo, s katerim ga želi opozoriti na nedopustno in nespoštljivo ravnanje predsednika Odbora DZ za finance poslanca Roberta Polnarja.
 author profile
Državni svet RS

Čet, 18. nov 2021 ob 17:19

Deli
Fotografije

Odpri galerijo

SPOROČILO ZA JAVNOST

Ljubljana, 17. november 2021 - Predsednik Državnega sveta Alojz Kovšca je na predsednika Državnega sveta Igorja Zorčiča naslovil pismo, s katerim ga želi opozoriti na nedopustno in nespoštljivo ravnanje predsednika Odbora DZ za finance poslanca Roberta Polnarja. Vkolikor ne gre za precedens in vkolikor ga Državni zbor ne prepozna kot takšnega, smo priča novemu nižanju demokratičnih standardov ter poslabšanju sicer dobrega in korektnega sodelovanja obeh domov slovenskega parlamenta.

Na 65. nujni seji Odbora za finance, 13. novembra, je namreč predsednik Državnega sveta Alojz Kovšca kot poročevalec predstavljal mnenje in dodatno mnenje Državnega sveta k Predlogu sprememb Proračuna Republike Slovenije za leto 2022. Med predstavitvijo mnenj Državnega sveta je bil s strani predsednika navedenega odbora grobo prekinjen in opomnjen, da naj »v skladu z ekonomiko razpoložljivega časa« ne bere pripravljenega besedila, ampak naredi zgolj povzetek. Gospod Polnar je bil še mnenja, da je predstavitev Državnega sveta, ki se je zaradi opozorila zožila na predstavitev zgolj dodatnega mnenja »litanija«, ki so jo poslanci imeli možnost pregledati in preučiti. Naj izpostavimo, da mnenje predstavlja akt Državnega sveta in ne osebno stališče državnega svetnika poročevalca, ki bi ga lahko skladno z mnenjem prilagajal, in se ga zato ne sme vsebinsko spreminjati oz. prilagajati v obliki dodatnih obrazložitev. Predstavitev mnenja Državnega sveta, ki v konkretnem primeru predstavlja izvajanje ustavne pristojnosti iz 97. člena Ustave Republike Slovenije, namreč ni namenjena zgolj članom pristojnega odbora Državnega zbora, ki se z vsem posredovanim gradivom lahko resda seznanijo že v okviru priprav na sejo, ampak tudi javnosti, ki spremlja sejo in morda njegove vsebine ne pozna. Prepričani smo, da je Državni svet v odnosu do Državnega zbora vedno deloval korektno in v skladu s poslovnikom. Tako so imeli poslanci Državnega zbora, kadar so nastopali kot predlagatelji akta skladno s Poslovnikom Državnega sveta na sejah za obrazložitev na voljo trikrat več časa, kot jo ima na voljo predstavnik Državnega sveta v Državnem zboru, po končani razpravi pa še deset dodatnih minut za obrazložitev. Na »ekonomiko razpoložljivega časa« se pri svojem delu nikoli nismo sklicevali in z razliko od ravnanja poslanca Polnarja nikoli nikogar ne časovno ne vsebinsko omejevali. Še več Poslovnik Državnega zbora za predstavitve v okviru delovnih teles ne določa nikakršnih omejitev, tako jih predstavniki Državnega sveta v dosedanji praksi tudi nismo bili deležni, zadnje izvajanje je torej novost, s katero nismo bili v Državnem svetu seznanjeni niti se z njo ne strinjamo.

Prav zato predsednik Državnega sveta Alojz Kovšca od predsednika Državnega zbora Igorja Zorčiča pričakuje, da se do takšnega ravnanja opredeli, saj bo v nasprotnem primeru Državni svet to konkretno ravnanje razumel ne kot precedenčni spodrsljaj temveč kot novo prakso Državnega zbora in njegovih delovnih teles do Državnega sveta.

Komentarji
Najbolj obiskano
Zadnje objave
Prijatelji

Prijatelji

Branko Gaber
Zadnji komentarji
Facebook
Twitter
Zdaj se predvaja
drzavnisvet
Kovšca v pismu Zorčiču o precedensu, ki lahko pomeni nevarno nižanje demokratičnih standardov med obema domoma