author profile
Državni svet RS

Sre, 8. dec 2021 ob 13:04

 author profile
Državni svet RS

Sre, 8. dec 2021 ob 13:04

Deli
Fotografije

Vabljeni k ogledu V ŽIVO
Dvorana Državnega sveta, 8. december 2021, ob 13. uri

Predlog dnevnega reda:

1. Potrditev zapisnika 45. seje Državnega sveta Republike Slovenije

Predlog zapisnika

2. Pobude in vprašanja državnih svetnic in svetnikov

- Pobude in vprašanja Državni svet obravnava skladno s Poslovnikom Državnega sveta (98. člen) in se jih predloži v pisni obliki najkasneje 48 ur pred začetkom seje.

1. Pobuda državnega svetnika dr. Matjaža Gamsa za dvig plač mladih zdravnikov, raziskovalcev in asistentov


2. Pobuda_državnega svetnika dr. Matjaža Gamsa za pripravo sprememb pravne ureditve, ki bodo uvedle denarno kazen za subjektivno odgovornost prenašalca nalezljive bolezni in denarno kazen za širjenje neresničnih informacij, škodljivih življenju

3. Vprašanja državnih svetnikov Bojana Režuna in Tomaža Horvata v zvezi z zagotavljanjem zadostnega števila zdravstvenih delavcev v mreži zdravstvenega varstva na primarni ravni s poudarkom na razvojni regiji Severne Primorske

4. Vprašanji državnega svetnika Danijela Kastelica v zvezi z dostopnostjo sodišč za gibalno in senzorno ovirane invalide

5. Vprašanje in pobuda državne svetnice Bojane Potočan glede resolucije o nacionalnem programu preprečevanja nasilja v družini in nasilja nad ženskami

6. Vprašanja državnega svetnika Marjana Maučeca glede porabe električne energije

7. Pobuda državnega svetnika Francija Rokavca za optimizacijo železniške proge na relaciji Ljubljana-Zidani most

8. Pobuda državnega svetnika Branka Tomažiča o omejitvi uporabe natrijevega nitrita v mesnopredelovalni industriji v korist splošnega zdravstvenega stanja prebivalcev

9. Vprašanja državnega svetnika Ladislava Rožiča glede pogojev za postavitev električnih polnilnic, skrbi za požarno varnost in zaščito objektov v primeru požarov, sproženih zaradi kratkega stika v električnih vozilih, in ustrezne opremljenosti gasilskih enot za gašenje tovrstnih požarov

3. Partnerski sporazum za obdobje 2021–2027 in Izhodišča Programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2021–2027


4. Predlog Mnenja Državnega sveta k Predlogu zakona o debirokratizaciji (ZDeb) – druga obravnava, EPA 1759-VIII

Predlog zakona je objavljen na spletni strani Državnega zbora
Poročilo Odbora DZ za notranje zadeve, javno upravo in lokalno samoupravo
Popravek Poročila Odbora DZ za notranje zadeve, javno upravo in lokalno samoupravo
Skupno mnenje Komisije za državno ureditev (pristojna komisija) in Komisije za lokalno samoupravo in regionalni razvoj (zainteresirana komisija)
Predlog mnenja Državnega sveta

5. Predlog Mnenja Državnega sveta k Predlogu zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o igrah na srečo (ZIS-F) - druga obravnava, EPA 2096-VIII

Predlog zakona je objavljen na spletni strani Državnega zbora.
Mnenje pristojne Komisije za gospodarstvo, obrt, turizem in finance
Poročilo zainteresirane Komisije za socialno varstvo, delo, zdravstvo in invalide
Predlog mnenja Državnega sveta

6. Predlog Mnenja Državnega sveta k Predlogu zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (ZOFVI-N) – skrajšani postopek, EPA 2102-VIII *PREDLOG ZA UMIK

Predlog zakona je objavljen na spletni strani Državnega zbora.
Poročilo Odbora DZ za izobraževanje, znanost, šport in mladino
Mnenje Komisije za kulturo, znanost, šolstvo in šport
Skupno poročilo Komisije za lokalno samoupravo in regionalni razvoj in Interesne skupine lokalnih interesov
Predlog mnenja Državnega sveta

7. Predlog Mnenja Državnega sveta k Predlogu zakona o spremembah Zakona o socialno varstvenih prejemkih (ZSVarPre-H) - skrajšani postopek, EPA 2172-VIII

Predlog zakona je objavljen na spletni strani Državnega zbora.
Poročilo pristojne Komisije za socialno varstvo, delo, zdravstvo in invalide
Predlog mnenja Državnega sveta

8. Predlog Mnenja Državnega sveta k Predlogu Strateškega načrta Skupne kmetijske politike 2023–2027

Predlog Strateškega načrta Skupne kmetijske politike 2023–2027 je objavljen na spletni strani Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.
Mnenje Komisije za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
Predlog mnenja Državnega sveta

9. Predlog Zahteve Državnega sveta za začetek postopka za oceno ustavnosti 37., 38., 39. in 40. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št.69/11 – uradno prečiščeno besedilo in 158/20)

Pobuda Komisije za državno ureditev
Predlog zahteve Državnega sveta


Video in foto: Milan Skledar /S-tv

Teme
v živo
Komentarji
Najbolj obiskano
Sorodne vsebine
Zadnje objave
Prijatelji

Prijatelji

Branko Gaber
Zadnji komentarji
Facebook
Twitter
Zdaj se predvaja
drzavnisvet
46. redna seja DRŽAVNEGA SVETA RS