author profile
Državni svet RS

Sre, 29. dec 2021 ob 13:47

Deli
Fotografije

Državni svetniki so tik pred novim letom na svoji 28. izredni seji obravnavali kar dva predloga za odložilni veto, prvi se je nanašal na novelo Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (ZOFVI-N), ki ga je predlagala Interesna skupina delojemalcev, drugi pa na Zakon o dodatnih ukrepih za preprečevanje širjenja, omilitev, obvladovanje, okrevanje in odpravo posledic COVID-19 (ZDUPŠOP), ki ga je predlagala skupina državnih svetnikov s prvopodpisanim Brankom Šumenjakom. Po daljši polemični razpravi predloga veta nista dobila zadostne podpore med državnimi svetniki.

Državni zbor je na 90. izredni seji 22. decembra 2021 sprejel Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (ZOFVI-N). Z novelo se v 2. členu, s katerim se spreminja 46. člen veljavnega Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja, zaposlenim v vzgoji in izobraževanju, zlasti strokovnemu osebju, v svetih vrtcev in šol po mnenju predlagateljev veta nepremišljeno posega v bistvo dosedanjih razmerij. Posegov v koncept delovanja vrtcev in šol, kar sprememba razmerij v sestavi svetov zagotovo je, ni modro uvajati na hitro, na izrednih sejah Državnega zbora, brez temeljitega premisleka in nujno potrebnih analiz ter evalvacij dozdajšnjega delovanja svetov vzgojno-izobraževalnih zavodov, so prepričani v Interesni skupini delojemalcev. Proti spremembam v sestavi svetov se je jasno opredelila tudi pedagoška stroka v javnem pismu Proti politizaciji šol in vrtcev (Dnevnik, 18. 9. 2021), Sindikat vzgoje, izobraževanja, znanosti in kulture pa je med zaposlenimi v vrtcih in šolah zbral 24.224 podpisov proti spremembam in za ohranitev obstoječih razmerij v svetih. Prav zaradi dvojne narave svetov v vzgoji in izobraževanju, ki so obenem organi upravljanja in strokovni sveti – kar v enaki meri velja za ravnatelje, ki so pedagoški vodje in poslovodni organ hkrati – je dosedanja sestava svetov vrtcev in šol utemeljena in upravičena. To hkrati potrjuje petindvajset let pozitivnih izkušenj z ustreznim izborom ravnateljev, kar je prispevalo k stabilnemu in kakovostnemu delovanju slovenskih javnih vrtcev in šol, je bil ključni argument zahteve, da državni zbor ponovno odloča o noveli zakona.

Državni svetnik Branimir Štrukelj: »Če je kaj, česar vzgojno-izobraževalni sistem zagotovo ne prenese, so to hitre, nepremišljene spremembe, ne da bi bile poprej opravljene predhodne analize in evalvacije učinkov sprememb. Vse to pa je značilno za zadnje spremembe v sestavi svetov, ki zmanjšujejo vlogo stroke in povečujejo vpliv politike.«. Predlog veta ni dobil zadostne podpore, za je glasovalo 14, proti pa 21 državnih svetnikov.

							Državni zbor Republike Slovenije je na 91. izredni seji 27. decembra 2021 sprejel Zakon o dodatnih ukrepih za preprečevanje širjenja, omilitev, obvladovanje, okrevanje in odpravo posledic COVID-19 (ZDUPŠOP). Zakon je v obravnavo Državnemu zboru po nujnem postopku predložila Vlada. Ker omenjeni zakon sodi v kategorijo zakonov, ki so nujni za blažitev posledic krize zaradi epidemije COVID-19, bi bilo dobro, da čim prej stopi v veljavo. Posledično je bil predlog, da Državni svet odloča o tem, ali bo zahteval od Državnega zbora, da o posameznem zakonu ponovno odloča, podan z namenom pospešitve postopka uveljavitve zakona, ne glede na sprejeto odločitev Državnega sveta.

S tem želijo predlagatelji veta pospešiti uveljavitev zakona, ki prinaša dodatnih 280 milijonov evrov ukrepov za blažitev epidemije. Med novosti zakona so dodatki za najbolj ranljive skupine državljanov, uvaja se odškodninska odgovornost za primer zapletov pri cepljenju ali uporabi zdravila, podaljšuje pa se tudi možnost koriščenja turističnih bonov in neizrabljenega dopusta. Med ukrepe, ki so v javnosti poželi največ kritik, pa sodi zvišanje zgornje meje uvrščanja zdravnikov in zobozdravnikov v plačne razrede.

Državni svetnik Branko Šumenjak: »Veto, ki smo ga vložili, ni vsebinski, pač pa gre za pospešitev uveljavitve paketa pomoči PKP10.«. Predlog veta pričakovano ni dobil zadostne podpore, za je glasovalo 5, proti pa 19 državnih svetnikov.

Video in foto: Milan Skledar/S-tv

Komentarji
Najbolj obiskano
Zadnje objave
Prijatelji

Prijatelji

Branko Gaber
Zadnji komentarji
Facebook
Twitter
Zdaj se predvaja
drzavnisvet
Tik pred novim letom Državni svet izredno kar o dveh predlogih za veto