author profile
Državni svet RS

Čet, 20. jan 2022 ob 13:50

Deli
Fotografije

Odpri galerijo

Odbor Državnega zbora za finance podprl Predlog zakona o omejitvi in porazdelitvi valutnega tveganja med kreditodajalci in kreditojemalci kreditov v švicarskih frankih

Predlog zakona o omejitvi in porazdelitvi valutnega tveganja med kreditodajalci in kreditojemalci kreditov v švicarskih frankih, ki ga je v zakonodajni postopek vložil Državni svet, je 19. 1. 2022 na svoji 43. seji obravnaval Odbor Državnega zbora za finance. V razpravi je bilo izpostavljeno vprašanje ali je primerno, da zakonodajalec posega v pogodbena razmerja med kreditodajalci in kreditojemalci, pri čemer so posamezni člani odbora izrazili stališče, da bi te spore bilo treba reševati po sodni poti. Izpostavljeno je bilo tudi vprašanje dopustnosti retroaktivnega posega v razmerja iz teh kreditnih pogodb. Posebej je bil izpostavljen položaj kreditojemalcev, ki se v primeru najema kredita lahko odločijo samo ali bodo pogoje, ki jih postavi kreditodajalec sprejeli ali pa ne. Večkrat se je pojavilo vprašanje ali so kreditojemalci bili primerno seznanjeni s tveganji tovrstnih posojil ter ali je bilo možno predvideti spremembo valutnega tečaja, do kakršne je kasneje prišlo. Opozorjeno je bilo, da gre za specifično področje, kjer ponudniki morajo imeti ustrezne licence, kreditojemalci pa pričakujejo, da bodo razumljivo opozorjeni na tveganja in da jim bo banka posodila denar pod poštenimi pogoji. Izraženo je bilo mnenje, da bi valutno tveganje moralo biti pravično razdeljeno med kreditojemalci in kreditodajalci. Po opravljeni razpravi je odbor predlog zakona podprl. Odbor je sprejel tudi amandmaje k 2., 5. in 12. členu.

Komentarji
Najbolj obiskano
Zadnje objave
Prijatelji

Prijatelji

Branko Gaber
Zadnji komentarji
Facebook
Twitter
Zdaj se predvaja
drzavnisvet
Podprli Predlog zakona o omejitvi in porazdelitvi valutnega tveganja med kreditodajalci in kreditojemalci kreditov v CHF