author profile
Državni svet RS

Sre, 26. jan 2022 ob 12:42

 author profile
Državni svet RS

Sre, 26. jan 2022 ob 12:42

Deli
Fotografije

Odpri galerijo

Na 47. redni seji Državnega sveta RS bodo državne svetnice in državni svetniki med drugim odločali o Predlogu zakona o dopolnitvi Zakona o praznikih in dela prostih dnevih v Republiki Sloveniji – zakonodajna iniciativa, o Predlog zakona o spremembi in dopolnitvah Zakona o Prešernovi nagradi – zakonodajna iniciativa in o Predlogu Zahteve Državnega sveta za začetek postopka za oceno ustavnosti Sprememb proračuna Republike Slovenije za leto 2022.

PRENOS V ŽIVO:

Predlog dnevnega reda: 

1. Potrditev zapisnikov 46. redne in 28. izredne seje Državnega sveta Republike Slovenije 

Predlog zapisnika 46. redne seje 
Predlog zapisnika 28. izredne seje

2. Pobude in vprašanja državnih svetnic in svetnikov 

- Pobude in vprašanja Državni svet obravnava skladno s Poslovnikom Državnega sveta (98. člen) in se jih predloži v pisni obliki najkasneje 48 ur pred začetkom seje.

1. Pobuda državnega svetnika mag. Igorja Velova za podaljšanje obdobja overitve vodomerov s 5 na 8 let

Predlog sklepa

 

2. Pobuda Interesne skupine negospodarskih interesov za prenovo sistema podeljevanja štipendij

Predlog sklepa

 

3. Pobuda državnega svetnika Dušana Strnada glede upoštevanja lastnine krajevnih oziroma četrtnih skupnosti v povezavi z možnostjo kandidiranja občin na javnih pozivih in razpisih

Predlog sklepa

 

4. Vprašanje in pobuda državnega svetnika Danijela Kastelica v zvezi s komunikacijskim dodatkom iz 8. člena Zakona o osebni asistenci za gluhe in gluhoslepe uporabnike osebne asistence

Predlog sklepa

 

5. Pobuda državnega svetnika Toneta Horvata za ustanovitev Inštituta za preprečevanje in zdravljenje odvisnosti v okviru Zdravstvenega doma Nova Gorica 

Predlog sklepa

 

6. Vprašanji in pobuda državnega svetnika Toneta Horvata v zvezi s psihiatrično in drugo strokovno pomočjo otrokom in mladostnikom s težavami v duševnem zdravju 

Predlog sklepa

 

7. Vprašanje in pobude državnega svetnika Franca Goloba v zvezi s problematiko koroške železniške proge Maribor-Prevalje-državna meja oziroma Pliberk

Predlog sklepa

 

8. Vprašanja državnega svetnika Danijela Kastelica v zvezi z ustreznostjo storitve financiranja storitev institucionalnega varstva v centrih za usposabljanje, delo in varstvo za osebe z zmernimi, težjimi ali težkimi motnjami v duševnem razvoju s statusom invalida v primeru njihovega začasnega bivanja v domačem okolju

Predlog sklepa

 

9. Vprasanje državnih svetnikov Bojana Režuna in Francija Rokavca glede neizvajanja praktičnega dela vozniškega izpita v Idriji in Litiji

Predlog sklepa

 

10. Pobuda državnega svetnika Franja Naroločnika glede spremembe uporabe petega odstavka  5. člena Uredbe načrtu upravljanja voda za bodni območji Donave in Jadranskega morja

Predlog sklepa

 

11. Pobuda Interesne skupine delodajalcev za določitev izjeme od karantene na domu, skrajšanje trajanja karantene in pomoč pri nakupu hitrih testov

Predlog sklepa

 

12. Pobuda Interesne skupine delodajalcev za sprejem interventnega ukrepa, ki bo povečal obseg ur upravičenca in delodajalca za opravljanje začasnega ali občasnega dela upokojencev

Predlog sklepa

 

13. Pobuda državnega svetnika mag. Igorja Velova za spremembo sankcij, ki se lahko izrečejo osebam ob preseženih 18 kazenskih točkah zaradi prometnih prekrškov

Predlog sklepa

 

14. Vprasanji državnega svetnika Branka Tomažiča v zvezi s povečanjem tveganja spontanih kot tudi umetnih prekinitev nepravilno potekajočih nosečnosti pri nosečnicah, cepljenih proti Covid-19

Predlog sklepa

 

15. Pobuda državnega svetnika dr. Marjana Maučeca v zvezi z ustanovitvijo javnega zavoda Pokrajinski arhiv Murska Sobota

Predlog sklepa

 

3. Predstavitev prednostnih nalog predsedovanja Francoske republike Svetu Evropske unije v času od 1. 1. do 30. 6. 2022 

Prednostne naloge bo predstavila Nj. eksc. gospa Florence Ferrari, veleposlanica Francoske republike v Republiki Sloveniji.
Program predsedovanja Francoske republike Svetu Evropske unije je objavljen na spletni stani predsedujoče države.
Prioritete predsedovanja Francoske republike Svetu Evropske unije so objavljene na spletni strani predsedujoče države.
 

4. Predlog Mnenja Državnega sveta k Predlogu zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o kmetijskih zemljiščih (ZKZ-G) – druga obravnava, EPA 2296-VIII 

Predlog zakona je objavljen na spletni strani Državnega zbora
Poročilo pristojne Komisije za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
Poročilo zaintersirane Komisije za lokalno samoupravo in regionalni razvoj
Predlog mnenja Državnega sveta
 

5. Predlog zakona o dopolnitvi Zakona o praznikih in dela prostih dnevih v Republiki Sloveniji – zakonodajna iniciativa 

Pobuda državnega svetnika dr. Marjana Maučeca
Poročilo zainteresirane Komisije za državno ureditev
Poročilo pristojne Komisije za socialno varstvo, delo, zdravstvo in invalide
Predlog sklepa Državnega sveta
 

6. Predlog zakona o spremembi in dopolnitvah Zakona o Prešernovi nagradi – zakonodajna iniciativa 

Pobuda državnega svetnika Toneta Hrovata
Poročilo Komisije za kulturo, znanost, šolstvo in šport
Predlog sklepa Državnega sveta
 

7. Predlog Zahteve Državnega sveta za začetek postopka za oceno ustavnosti Sprememb proračuna Republike Slovenije za leto 2022 (Uradni list RS, št. 187/21) in 3. člena Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2022 in 2023 (Uradni list RS, št. 187/21) v delu, ki se nanaša na finančne načrte neodvisnih ustavnih organov (Državni svet, Ustavno sodišče, Računsko sodišče in Varuh človekovih pravic) 

Pobuda Komisije za gospodarstvo, obrt, turizem in finance
Predlog zahteve Državnega sveta
 

8. Predlog Sklepa o obravnavanju in varovanju tajnih podatkov v Državnem svetu Republike Slovenije 

Pobuda Mandatno-imunitetne komisije
Mnenje_Uada RS_za_varovanje.tajnih_podatkov
Predlog sklepa Državnega sveta
 

9. Predlog Sklepa o umiku Zahteve za oceno ustavnosti drugega odstavka 5. člena Gradbenega zakona (Uradni list RS, št. 61/17, 72/17 – popr. in 65/20)

Pobuda državne svetnice Bojane Potočan_za_umik_zahteve
Poročilo Komisije za lokalno samoupravo in regionalni razvoj
Predlog sklepa Državnega sveta

Komentarji
Najbolj obiskano
Zadnje objave
Prijatelji

Prijatelji

Branko Gaber
Zadnji komentarji
Facebook
Twitter
Zdaj se predvaja
drzavnisvet
47. seja Državnega sveta Republike Slovenije