author profile
Državni svet RS

Tor, 17. maj 2022 ob 09:29

 author profile
Državni svet RS

Tor, 17. maj 2022 ob 09:29

Deli
Fotografije

Odpri galerijo

Na posvetu, ki sta ga soorganizirala Državni svet in Združenje Manager »Observatorij – odgovornost za blaginjo« so se dotaknili vprašanja družbene blaginje vseh, ki v Sloveniji živimo in ustvarjamo. S pomočjo Observatorija so strateško naslovili izzive, s katerimi se soočamo, in predlagali ukrepe za njihovo reševanje.

Tako je leta 2020 nastal Akcijski načrt za višjo rast produktivnosti, ki je v Sloveniji široko odmeval in se v marsičem tudi realiziral na državni ravni. V razpravah, ki so sledile, se je pokazala potreba po njegovi nadgradnji in razširitvi, da bi zajeli celovite dejavnike, ki vplivajo na kakovost življenja, tudi dejavnike nematerialne blaginje.

S podporo Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo se je raziskovalna skupina pod vodstvom prof. dr. Dušana Mramorja in sokoordinatorstvom prof. dr. Polone Domadenik Muren lotila nadgradnje in dopolnitve prvega akcijskega natrta. Tako je nastal povsem nov dokument - Akcijski načrt za večjo blaginjo v Sloveniji. Ta prinaša povsem novo širino in ne naslavlja več samo hitrega večanja produktivnosti in hkrati z večanjem delovne aktivnosti večanje materialne blaginje (BDP), temveč se osredotoča na večanje celovite blaginje prebivalcev Slovenije, pri tem pa uposteva tudi dinamičen razvoj okolja, v katerem živimo.

Pri projektu ANP 2020 je poleg delovne skupine, ki so jo sestavljali profesorji Ekonomske fakultete Univerze v Ljubljani ter urednik Sobotne priloge Dela Ali Žerdin, sodelovalo še 40 strokovnjakov z različnih področij. Akcijski načrt je bil predstavljen na več dogodkih Združenja Manager, v tiskanih in elektronskih medijih.Več o ANP 202O: https://www.zdruzenje-manager. si/sl/projekti/vecja- produktivnost-za-vecjo- blaginjo

Komentarji
Najbolj obiskano
Zadnje objave
Prijatelji

Prijatelji

Branko Gaber
Zadnji komentarji
Facebook
Twitter
Zdaj se predvaja
drzavnisvet
Posvet o odgovornosti za družbeno blaginjo