author profile
Državni svet RS

Sre, 8. jun 2022 ob 13:00

 author profile
Državni svet RS

Sre, 8. jun 2022 ob 13:00

Deli
Fotografije

Odpri galerijo

Dnevni red:

1. Potrditev zapisnika 51. seje Državnega sveta Republike Slovenije

Predlog zapisnika

2. Pobude in vprašanja državnih svetnic in svetnikov

- Pobude in vprašanja Državni svet obravnava skladno s Poslovnikom Državnega sveta (98. člen) in se jih predloži v pisni obliki najkasneje 48 ur pred začetkom seje.

1. Vprašanje državnega svetnika Danijela Kastelica za spremembo zakonodajne ureditve dodatka za pomoč in postrežbo za vse otroke, ki so zdravstveno zavarovani po drugem zavarovancu zavoda ali upokojencu

Predlog sklepa

2. Pobuda državnega svetnika dr. Matjaža Gamsa za ustanovitev strokovne skupine za prenovo slovenskega javnega zdravstva v smeri pospešitve uporabe elektronskega in mobilnega zdravja

Predlog sklepa

3. Pobuda državnega svetnika Tomaža Horvata za priznanje pokojninske dobe brez dokupa partnerjem slovenskih diplomatov

Predlog sklepa

4. Vprasanje državnega svetnika Alojza Kovšce glede priprave spremembe zakona, ki ureja javne finance v skladu z odločbo Ustavnega sodišča Republike Slovenije št. U-l-474/18

Predlog sklepa

5. Pobude državnega svetnika dr. Matjaža Gamsa v zvezi s čim širšo uporabo odprtokodnih in drugih javno objavljenih programskih rešitev v javnem sektorju, preverbo njihovega delovanja in čim širšo dostopnost elektronskih dokumentov v upravnih postopkih

Predlog sklepa

6. Pobuda državnih svetnikov Danijela Kastelica in Bojana Režuna za vzpostavitev celovitega sistema skrbi za odrasle z avtizmom

Predlog sklepa

7. Pobuda državnega svetnika mag. Petra Požuna za dvig najvišjega možnega obsega izdatkov za zdravstveno blagajno na podlagi spremembe Odloka o okviru za pripravo proračunov sektorja država za obdobje od 2022 do 2024

Predlog sklepa

8. Pobudi državnega svetnika Branka Tomažiča v zvezi s podelitvijo spominskih medalj ob 30. obletnici samostojne in neodvisne države Republike Slovenije in razširitvijo upravičencev do statusa vojnih veteranov

Predlog sklepa

9. Pobuda dr. Matjaža Gamsa za enotno obravnavno vseh priporočenih omejitvenih ukrepov, povezanih z zajezitvijo širjenja virusa SARS-CoV-2, in podobnimi pojavi

Predlog sklepa

3. Predlog Mnenja k Rednemu letnemu poročilu Zagovornika načela enakosti za leto 2021, EPA 2717-VIII Redno letno poročilo je objavljeno na spletni strani Državnega zbora. Poročilo Komisije za socialno varstvo, delom zdravstvo in invalide

Predlog mnenja Državnega sveta

4. Predlog Mnenja k Letnemu poročilu Informacijskega pooblaščenca za leto 2021, EPA 50-IX

Letno poročilo je objavljeno na spletni strani Državnega zbora.

Poročilo Komisije za državno ureditev

Predlog mnenja Državnega sveta

5. Predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o državnem svetu – zakonodajna iniciativa

Pobuda državnega svetnika Alojza Kovšca

Poročilo Mandatno-imunitetne komisije

Predlog zakonodajne iniciative Državnega sveta

5.A Predlog Zakona o spremembi in dopolnitvi Zakona o nujnih ukrepih na področju zdravstva – zakonodajna iniciativa *RAZŠIRITEV

Pobuda Komisije za socialno varstvo, delo, zdravstvo in invalide

Predlog zakonodajne iniciative Državnega sveta

6. Predlog Zahteve za začetek postopka za oceno ustavnosti petega odstavka 17. člena Zakona o odvetništvu (Uradni list RS, št. 18/93, 24/96 – odl. US, 24/01, 54/08, 35/09, 97/14, 8/16 – odl. US, 46/16 in 36/19)

Pobuda državne svetnice Bojane Potočan

Poročilo Komisije za državno ureditev

Predlog zahteve Državnega sveta

7. Seznanitev z delom Delovne skupine za načrtovanje upravljanja z velikimi zvermi v 2021

Delo Delovne skupine za načrtovanje upravljanja z velikimi zvermi v 2021 bo predstavil državni svetnik Branko Tomažič.

8. Seznanitev z delom Skupine za skupni parlamentarni nadzor Europola v 2021

Porocilo o 8. srecanju Skupine za skupni parlamentarni nadzor Europola 1. in 2. februarja 2021 v Lizboni

Porocilo o 9. srecanju Skupine za skupni parlamentarni nadzor Europola 25. in 26. oktobra 2021

Delo Skupine za skupni parlamentarni nadzor Europola v 2021 bo predstavila državna svetnica Bojana Potočan. 

Komentarji
Najbolj obiskano
Zadnje objave
Prijatelji

Prijatelji

Branko Gaber
Zadnji komentarji
Facebook
Twitter
Zdaj se predvaja
drzavnisvet
52. seja Državnega sveta Republike Slovenije