author profile
Državni svet RS

Sre, 14. sep 2022 ob 13:00

Deli
Fotografije

Odpri galerijo

Komisija za državno ureditev in Komisija za socialno varstvo, delo, zdravstvo in invalide sta se na skupni seji 14. 9. 2022 v okviru 1. točke dnevnega reda seznanili s Sedemindvajsetim rednim letnim poročilom Varuha človekovih pravic Republike Slovenije za leto 2021 s Poročilom Varuha človekovih pravic Republike Slovenije o izvajanju nalog državnega preventivnega mehanizma po Opcijskem protokolu h Konvenciji OZN proti mučenju in drugim krutim, nečloveškim ali poniževalnim kaznim ali ravnanju za leto 2021, EPA 117-IX. Komisiji bosta na podlagi razprave pripravili poročilo za 54. sejo Državnega sveta, ki bo 21. 9. 2022. 

V okviru 2. točke dnevnega reda pa sta komisiji obravnavali Odgovor Vlade Republike Slovenije na Pobudo za ustanovitev samostojne, avtonomne in neodvisne institucije Varuha otrokovih pravic, ki ga je Državni svet prejel 13. 4. 2022, torej s strani Vlade Republike Slovenije v pretekli sestavi. Po opravljeni razpravi sta komisiji sprejeli sklep, da podpirata pobudo državnega svetnika Tomaža Horvata za ustanovitev Varuha otrokovih pravic. Državni svetnik Tomaž Horvat je ob tem napovedal, da bo navedeno pobudo ponovno predložil v obravnavo Državnemu svetu na 54. seji 21. 9. 2022 v okviru obravnave svetniških pobud in vprašanj. Predlagal bo, da jo Državni svet podpre in naslovi na aktualno Vlado Republike Slovenije ter aktualno sestavo Državnega zbora Republike Slovenije.

Foto in video: Benjamin Beci/Fixmedia

Komentarji
Najbolj obiskano
Zadnje objave
Prijatelji

Prijatelji

Branko Gaber
Zadnji komentarji
Facebook
Twitter
Zdaj se predvaja
drzavnisvet
Skupna seja Komisije za državno ureditev (78. seja) in Komisije za socialno varstvo, delo, zdravstvo in invalide (92. seja)