author profile
Državni svet RS

Pon, 24. okt 2022 ob 20:24

Deli
Fotografije

Odpri galerijo

SKUPNA SEJA KOMISIJE ZA SOCIALNO VARSTVO, DELO, ZDRAVSTVO IN INVALIDE (95. SEJA) IN KOMISIJE ZA KULTURO, ZNANOST, ŠOLSTVO IN ŠPORT (59. SEJA)

Komisija za socialno varstvo, delo, zdravstvo in invalide kot pristojna komisija (na 95. seji) in Komisija za kulturo, znanost, šolstvo in šport kot zainteresirana komisija (na 59. seji) sta se 24. 10. 2022 v okviru skupne 1. točke dnevnega reda seznanili s Posebnim poročilom Zagovornika načela enakosti »Dostopnost srednjih šol za gibalno ovirane«, EPA 271-IX, ki ga je slednji pripravil na podlagi prvega odstavka 22. člena Zakona o varstvu pred diskriminacijo (Uradni list RS, št. 33/16 in 21/18 – ZNOrg), v skladu s katerim Zagovornik Državnemu zboru z rednimi letnimi ali posebnimi poročili poroča o svojem delu in ugotovitvah o obstoju diskriminacije posameznih skupin oseb z določeno osebno okoliščino. Namen aktualnega posebnega poročila je okrepiti zavedanje o pomenu sprejetja in doslednega izvajanja predpisov, ki preprečujejo diskriminatorno obravnavo ljudi z invalidnostmi, v konkretnem primeru dijakov in drugih ljudi z gibalno oviranostjo.

Komisiji sta po opravljeni razpravi sprejeli dva dodatna sklepa. V prvem sklepu sta pozvali Vlado Republike Slovenije, da nemudoma pristopi k realizaciji 38. člena Zakona o izenačevanju možnosti invalidov (Uradni list RS, št. 94/10, 50/14 in 32/17) prvenstveno na področju esencialnih javnih storitev (področje izobraževanja, zdravstva in socialnega varstva). V drugem pa sta podprli vsa priporočila Zagovornika načela enakosti, ki jih je slednji naslovil na Vlado Republike Slovenije in pristojni ministrstvi (Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport ter Ministrstvo za okolje in prostor). 


 

Foto in video: Benjamin Beci/Fixmeida

Komentarji
Najbolj obiskano
Zadnje objave
Prijatelji

Prijatelji

Branko Gaber
Zadnji komentarji
Facebook
Twitter
Zdaj se predvaja
drzavnisvet
Skupna seja Komisije za socialno varstvo, delo, zdravstvo in invlaide (95. seja) in komisije za kulturo, znanost in šport