author profile
Državni svet RS

Sre, 26. okt 2022 ob 10:55

Deli
Fotografije

Odpri galerijo

Komisija Državnega sveta  za lokalno samoupravo in regionalni razvoj je na 88. seji 25. 10. 2022 obravnavala Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o voznikih (ZVoz-1E) – skrajšani postopek, EPA 269-IX, Predlog zakona o spremembi in dopolnitvah Zakona o delovnem času in obveznih počitkih mobilnih delavcev ter o zapisovalni opremi v cestnih prevozih (ZDCOPMD-H) – skrajšani postopek, EPA 294-IX, Program dela in finančni načrt Agencije za energijo za leto 2023, EPA 324-IX  ter Poročilo o varstvu pred ionizirajočimi sevanji in jedrski varnosti v Republiki Sloveniji leta 2021, EPA 338-IX.

Komisija je podprla Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o voznikih (ZVoz-1E), s katerim se poostruje nadzor nad šolami vožnje in pooblaščenimi organizacijami, podaljšuje veljavnost vozniških dovoljenj, ki so izdana na starih obrazcih, do leta 2033, ter jasneje ureja opravljanje zdravstvenih pregledov v primeru predhodno ugotovljene (začasne) telesne in duševne nezmožnosti za vožnjo motornega vozila. Komisija se je v razpravi osredotočila na predlagano dopolnitev zakona, na podlagi katere bo javna agencija ponovno lahko izdajala pisna opozorila na podlagi obvestil inšpektorata za promet in policije. Komisija je poudarila, da je v luči zagotavljanja varnosti prometa nujno zagotoviti ustrezno urejenost šol voženj in dosledno nadzorovati njihovo delovanje, hkrati pa je opozorila, da mora javna agencija z vidika posledic za nadaljnje delovanje šol vožnje izdajati pisna opozorila zelo odgovorno, saj šolo vožnje ob prejemu treh ali več kot treh pisnih opozoril v obdobju zadnjih dveh let izbriše iz registra šol vožnje. Glede na to, da se s predlogom zakona ponovno vnaša v zakon določba, da javna agencija izda pisno opozorilo tudi na podlagi obvestil policije in inšpektorata, pristojnega za promet, ki je že bila v veljavi do uveljavitve zadnje novele Zakona o voznikih (ZVoz-1D), komisija predlaga, da naj se v prihodnje ponovno črta, če se v praksi izkaže, da ne dosega svojega namena. 

Komisija je soglasno podprla Predlog zakona o spremembi in dopolnitvah Zakona o delovnem času in obveznih počitkih mobilnih delavcev ter o zapisovalni opremi v cestnih prevozih (ZDCOPMD-H), ki ima soglasje vseh socialnih partnerjev. Predlog zakona v luči odločitve Ustavnega sodišča ureja delovni čas voznikov na način, da bo glavni razlikovalni kriterij vrsta linije, ki jo izvaja voznik (mestna linija v primerjavi z medkrajevnimi in posebnimi linijami), in ne več dolžina linije. Za voznike, ki vozijo v mestnem linijskem prometu bodo glede delovnega časa veljale določbe zakona, ki ureja delovna razmerja, za voznike, ki vozijo v medkrajevnem in posebnem linijskem prometu, ne glede na dolžino linije, pa bodo glede delovnega časa veljale določbe tega zakona. 

Komisija je podprla tudi Program dela in finančni načrt Agencije za energijo za leto 2023 ter v luči trenutne energetske krize naslovila številna opozorila in vprašanja glede zagotavljanja večje samooskrbe in razvoja energetskega omrežja. Kot je bilo pojasnjeno, je država sprejela vse potrebne ukrepe, da bodo zaščiteni odjemalci imeli nemoteno oskrbo z energijo. 

Komisija se je seznanila s Poročilom o varstvu pred ionizirajočimi sevanji in jedrski varnosti v Republiki Sloveniji leta 2021, v katerem Vlada povzema vsa dogajanja, povezana z varstvom pred ionizirajočimi sevanji in jedrsko varnostjo v lanskem letu.

Foto in video: Benjamin Beci/Fixmedia

 

Komentarji
Najbolj obiskano
Zadnje objave
Prijatelji

Prijatelji

Branko Gaber
Zadnji komentarji
Facebook
Twitter
Zdaj se predvaja
drzavnisvet
88. seja Komisije za lokalno samoupravo in regionalni razvoj