author profile
Državni svet RS

Čet, 27. okt 2022 ob 14:39

 author profile
Državni svet RS

Čet, 27. okt 2022 ob 14:39

Deli
Fotografije

Odpri galerijo

27. oktobra 2022 je v dvorani Državnega sveta Republike Slovenije v soorganizaciji Državnega sveta Republike Slovenije, Sveta za razvoj pri Slovenski akademiji znanosti in umetnosti ter Strateškega sveta GZS za energetski prehod potekala javna razprava «Energetski prehod Slovenije«. 

Vodilo razprave je bilo trenutno stanje na področju oskrbe z energijo v Sloveniji in Evropi, ki izkazuje precejšnjo šibkost obstoječega energetskega sistema. Razmere, v katerih smo se v zadnjem času znašli, nedvoumno nakazujejo uvozno energetsko odvisnost Slovenije, zato je nujno najti učinkovite odgovore na skrb vzbujajoče stanje ter si v največji meri zagotoviti energetsko samozadostnost. Potrebujemo učinkovite kratkoročne ukrepe, hkrati pa tudi temeljito premišljeno dolgoročno strategijo energetskega prehoda. 

V javni razpravi so se predstavniki industrije, energetike, stroke in generacije aktivnih mladih državljanov odzvali na kratkoročne in dolgoročne izzive energetskega prehoda, predstavili svoje poglede na nadaljnji razvoj energetike ter oblikovali priporočila za odločevalce in oblikovalce energetsko-podnebnih politik, s poudarkom na posodobitvi Celovitega nacionalnega energetskega in podnebnega načrta. Strinjali so se, da je treba izdelati takšen scenarij slovenskega razogličenja elektro energetskega sistema, ki bo zasledoval cilje zelene politike in bo ekonomsko vzdržen. Predlog temeljnega scenarija predvideva opustitev rabe premoga do leta 2033, obratovanje NEK do 2043, dokončanje veriga HE na spodnji Savi in plinsko parne enote v TETOL ter pospešeno rabo sončnega potenciala. Predstavljen je bil tudi program in ekonomika elektroenergetskega sistema, ki mora zagotavljati sprejemljivost cen električne energije za končne odjemalce. Vlaganja v zeleni prehod, ki je izvedljiv do leta 2035, morajo omogočiti elektroenergetsko neodvisnost Slovenije, zagotavljati stabilno oskrbo, nizke cene ter zeleno tehnološko prestrukturiranje slovenskega gospodarstva. Vprašanje pri tem ne bi smelo biti, ali energija ali narava, temveč oboje.

Video: Benjamin Beci/Fixmedia

Teme
video
Komentarji
Najbolj obiskano
Zadnje objave
Prijatelji

Prijatelji

Branko Gaber
Zadnji komentarji
Facebook
Twitter
Zdaj se predvaja
drzavnisvet
Javna razprava: Energetski prehod Slovenije