author profile
Državni svet RS

Čet, 3. nov 2022 ob 18:00

Deli
Fotografije

Odpri galerijo

Komisija za socialno varstvo, delo, zdravstvo in invalide je na 96. seji 3. 11. 2022 v okviru 1. točke dnevnega reda potrdila zapisnike 94. redne ter 35. in 36. izredne seje izredne seje komisije, v okviru 2. točke dnevnega reda pa se je seznanila z Zaključki posveta Ureditev statusa in pravic oseb z gluhoslepoto, ki sta ga Državni svet in Združenje gluhoslepih Slovenije DLAN soorganizirala 27. 9. 2022. Namen posveta je bil predstaviti trenutni položaj gluhoslepih v družbi in konkretne predloge za ureditev statusa in pravic gluhoslepih, med drugim predlog zakona, katerega sprejem bi gluhoslepim zagotovil polno in enakopravno življenje ter vključevanje v družbo. 

Komisija je predložene zaključke, vključno s priloženim predlogom zakona, podprla in sprejela sklep, da Državnemu svetu predlaga, da slednji ob seznanitvi z zaključki posveta (predvidoma na 56. seji Državnega sveta 16. 11. 2022) s sklepom pozove Vlado Republike Slovenije in v njenem okviru posamezne ministrske resorje (Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in invalide, Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport, Ministrstvo za kulturo in Ministrstvo za zdravje), da proučijo zaključke posveta ter priloženo zakonodajno iniciativo in se do njih opredelijo v roku 30 dni.

V okviru 3. točke dnevnega reda je komisija opravila razpravo o Predlogu zakona o nujnih ukrepih za povečanje prihodkov upokojencev in omejitev dviga oskrbnin na področju socialnega varstva (ZNUPPU) – nujni postopek, EPA 391-IX, ki ga je podprla, hkrati pa predlagatelja pozvala, da v nadaljevanju zakonodajnega postopka prouči pripombe zainteresirane javnosti (Srebrne niti, Sindikata upokojencev Slovenije, Skupnosti socialnih zavodov Slovenije) in jih v največji možni meri upošteva pri sprejemu končnih zakonodajnih rešitev.

Foto in video: Benjamin Beci/Fixmedia

Teme
video
Komentarji
Najbolj obiskano
Sorodne vsebine
Zadnje objave
Prijatelji

Prijatelji

Branko Gaber
Zadnji komentarji
Facebook
Twitter
Zdaj se predvaja
drzavnisvet
96. seja Komisije za socialno varstvo, delo, zdravstvo in invalide