author profile
Državni svet RS

Čet, 10. nov 2022 ob 19:34

Deli
Fotografije

Odpri galerijo

Ob Dnevu slovenskega znakovnega jezika, ki ga je Vlada Republike Slovenije razglasila za 14. november in 20 let od sprejetja Zakona o uporabi slovenskega znakovnega jezika želimo pregledati, kakšni so bili napori gluhe skupnosti na poti do sprejema zakona, kakšen vpliv ima sprejeti zakon na kvalilteto življenja ter opredeliti katere zadeve je še potrebno uresničiti. Posvet bo izpostavil usmeritve za nadaljne delo pri uresničevanju sprejetega zakona in pri implementaciji Ustavnega zakona o novem 62.a členu “Znakovni jezik in jezik gluhoslepih” Ustave Republike Slovenije.

Država je zavezana oblikovati in izvajati jezikovno politiko, s katero varuje in razvija slovenski znakovni jezik z namenom polnega in učinkovitega sodelovanja v družbi za osebe, ki zaradi invalidnosti uporabljajo ta jezik.

Program:

Mladen Veršič, predsednik Zveze društev gluhih in naglušnih Slovenije Ministrstvo za delo družino, socialne zadeve in enake možnosti

Napori gluhe skupnosti na poti do sprejema Zakona o uporabi slovenskega znakovnega jezika

Pomen uporabe slovenskega znakovnega jezika Matjaž JUHART, Zveza društev gluhih in naglušnih Slovenije

Vloga, etika in profesionalno opravljanje poklica tolmač/tolmačka slovenskega znakovnega jezika Jasna BAUMAN, direktorica Zavoda Združenje tolmačev za slovenski znakovni jezik

Vpliv sprejetja zakona na kvaliteto življenja gluhih oseb Anton PETRIČ, član Sveta Zavoda Združenje tolmačev za slovenski znakovni jezik, član Sveta za invalide RS

AKCIJSKI NAČRT za pripravo predloga umestitve slovenskega znakovnega jezika v sistem predšolske vzgoje ter osnovnošolskega in srednješolskega izobraževanja 2021–2024 - Barbara KRESAL STERNIŠA, Ministrstvo za izobraževanje, znanost, kulturo in šport.

Model umeščanja tolmačenja v šolski prostor ter učenje slovenskega znakovnega jezika - Katja KRAJNC, Zavod za gluhe in naglušne Ljubljana

Slovenski znakovni jezik in jezikovna politika - Marko JENŠTERLE, Služba za slovenski jezik, Ministrstvo za kulturo

Razprava in zaključki

Jasna BAUMAN, direktorica Zavoda Združenje tolmačev za slovenski znakovni jezik

Teme
v živo
Komentarji
Najbolj obiskano
Zadnje objave
Prijatelji

Prijatelji

Branko Gaber
Zadnji komentarji
Facebook
Twitter
Zdaj se predvaja
drzavnisvet
Posvet: 20 let Zakona o uporabi slovenskega znakovnega jezika