author profile
Državni svet RS

Sre, 23. nov 2022 ob 17:00

Deli
Fotografije

Odpri galerijo

Komisija za kulturo, znanost, šolstvo in šport je 22. novembra 2022 organizirala posvet z naslovom Uvajanje računalništva in informatike v osnovno in srednjo šolo. Na posvetu so strokovnjaki in učitelji praktiki izpostavili problematiko v zvezi z računalniškem opismenjevanjem v šolah in na sploh v družbi ter gospodarstvu. Opozorili so na dva temeljna problema, to je pomanjkanje temeljnih znanj pri rabi orodij v računalništvu in informatiki tako pri šolajoči se mladini kot odrasli populaciji ter pomanjkanje inženirskega in pedagoškega kadra na tem področju. Poudarili so, da trenutno primanjkuje okrog 5000 inženirjev računalništva in informatike, če bi npr. želeli zadovoljiti potrebe po digitalizaciji tehnoloških procesov v gospodarstvu.    Digitalizacija prinaša dvig produktivnosti in odpornosti organizacij, digitalna preobrazba prinaša nove produkte in poslovne modele ter dviguje konkurenčnost, digitalne tehnologije omogočajo pospešek inovativnosti podjetij (kjer na mednarodnih lestvicah Slovenija nazaduje). Podpora digitalizaciji gospodarstva je nujna za dvig produktivnosti, konkurenčnosti in blaginjo Slovenije in državljanov v prihodnjih letih. Zato je vlaganje v digitalne tehnologije in rešitve nujno potrebno. Glede na cilje EU Digitalnega kompasa bo Slovenija letno potrebovala od 5.000 do 6.000 novih IKT strokovnjakov vsako leto (to je tretjina generacije).

Udeleženci so se zavzeli za povečanje število vpisnih mest in diplomantov za IKT poklice, uvedbo sodobnih digitalnih univerzitetnih programov, povečanje digitalne pismenosti zaposlenih in mladih, ki vstopajo na trg delovne sile, izboljšanje strokovnega izobraževanja na pedagoških fakultetah za vse učitelje – ključna dolgoročna rešitev pa je obvezni predmet Računalništva in informatike v osnovnih in  srednjih šolah. Slovenija je redka država brez obveznega predmeta in skoraj edina brez obveznih temeljnih vsebin. V nasprotnem primeru bo računalniška nepismenost doprinesla k razslojeni družbi z depriviligiranimi sodržavljani.

Foto in video: Benjamin Beci/Fixmedia

Komentarji
Najbolj obiskano
Zadnje objave
Prijatelji

Prijatelji

Branko Gaber
Zadnji komentarji
Facebook
Twitter
Zdaj se predvaja
drzavnisvet
Digitalne kompetence nas naučijo držati pero, računalništvo in informatika nas uči pisati zgodbe