author profile
Državni svet RS

Sre, 7. dec 2022 ob 13:18

 author profile
Državni svet RS

Sre, 7. dec 2022 ob 13:18

Deli
Fotografije

Odpri galerijo

57. seja Državnega sveta Republike Slovenije - prenos v živo: 

Dnevni red:

1. Potrditev zapisnika 56. redne seje Državnega sveta Republike Slovenije Predlog zapisnika

2. Pobude in vprašanja državnih svetnic in svetnikov

1. Zahteva državnega svetnika Igorja Antauerja za dopolnitev odgovora Vlade Republike Slovenije in Ministrstva za zdravje na Vprašanja in pobudo za regulacijo poklica optometrist z namenom skrajšanja čakalnih dob in razbremenitve zdravnikov specialistov oftalmologije (Priloga1, Priloga2, Priloga3, Priloga4)

Predlog sklepa

3. Letni poročili Evropskega računskega sodišča za leto 2021

Letno poročilo o izvrševanju proračuna EU za proračunsko leto 2021 z odgovori institucij in Letno poročilo o dejavnostih, financiranih iz osmega, devetega, desetega in enajstega Evropskega razvojnega sklada za proračunsko leto 2021 z odgovori Evropske komisije sta objavljeni na spletni strani Evropskega računskega sodišča. Letni poročili bo predstavil Jorg Kristijan Petrovič, član Evropskega računskega sodišča.

4. Predlog Mnenja k Predlogu zakona o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-2) - druga obravnava, EPA 189-IX

Predlog zakona je objavljen na spletni strani Državnega zbora. Mnenje Komisije za državno ureditev Poročilo Odbora DZ za pravosodje Predlog mnenja Državnega sveta

5. Predlog Sklepa k zaključkom posveta Zgodnje odkrivanje raka prostate s presejalnim programom

Vabilo s programom posveta Poročilo Komisije za socialno varstvo, delo, zdravstvo in invalide Predlog sklepa Državnega sveta

6. Predlogi Sklepov o podelitvi priznanj Državnega sveta Republike Slovenije

Predloge za podelitev priznanj Državnega sveta predsednika Državnega svetnika Alojza Kovšce: Priznanje dr. Brezovnik, Priznanje dr. Drobne, Priznanje dr. Holcman, Priznanje dr. Trpin Poročilo pristojne Mandatno-imunitetne komisije Predlog sklepa dr. Brezovnik, Predlog sklepa dr. Drobne, Predlog sklepa dr. Holcman, Predlog sklepa dr. Trpin

7. Predlog Poročila o delu Državnega sveta za leto 2022

Predlog poročila Predlog sklepa Državnega sveta

8. Predlog Poročila o delu Državnega sveta v VI. mandatu 2017–2022

Predlog poročila Predlog sklepa Državnega sveta

Teme
v živo
Komentarji
Najbolj obiskano
Sorodne vsebine
Zadnje objave
Prijatelji

Prijatelji

Branko Gaber
Zadnji komentarji
Facebook
Twitter
Zdaj se predvaja
drzavnisvet
57. seja Državnega sveta Republike Slovenije