author profile
Državni svet RS

Sre, 7. dec 2022 ob 15:13

Državni svet je na zadnji seji VI. mandata podelil priznanja za trud pri oživitvi procesa ustanovitve pokrajin
 author profile
Državni svet RS

Sre, 7. dec 2022 ob 15:13

Deli
Fotografije

Odpri galerijo

Ljubljana, 7. december 2022 – Na današnji 57. seji, ki je bila zadnja redna seja VI. mandata Državnega sveta Republike Slovenije, so se državni svetniki seznanili z letnima poročiloma Evropskega računskega sodišča za leto 2021, podprli Predlog zakona o varstvu osebnih podatkov ter podelili priznanja Državnega sveta za trud pri oživitvi procesa ustanovitve pokrajin.

Državni svet Republike Slovenije se je seznanil z letnima poročiloma Evropskega računskega sodišča za leto 2021, ki ju je predstavil član Evropskega računskega sodišča Jorg Kristijan Petrovič. Izpostavil je, da je Sodišče podalo mnenje brez pridržka o zanesljivosti zaključnega računa Evropske unije 2021. Ob tem je opozoril, da se je skupna izpostavljenost proračuna EU pogojnim obveznostim v letu 2021 povečala za 11 %, in sicer predvsem zaradi vojne v Ukrajini, in da moramo stremeti k upadu trenda uporabe instrumentov, kot je npr. sklad EU za obnovo in odpornost, saj so le-ti namenjeni zgolj kriznemu upravljanju.

Državni svetniki so v nadaljevanju razpravljali o predlogu zakona o varstvu osebnih podatkov, ki ga je v obravnavo Državnemu zboru predlagala Vlada Republike Slovenije, ter ga tudi podprli. Gre gre za nov sistemski zakon, ki se tiče takorekoč vsakega posameznika v državi in skoraj vsakega področja življenja. Na ravni Evropske unije se je leta 2018 začela uporabljati Splošna uredba o varstvu podatkov (GDPR), toda Slovenija je edina država EU, ki še ni sprejela posebnega zakona po njeni uveljavitvi, zaradi česar je s strani Evropske komisije že prejela opomin. Na vprašanje državnih svetnikov, ali bo glede varovanja in zbiranja zdravstvenih podatkov predlog zakona prinesel kakšne spremembe, so predstavniki Ministrstva za pravosodje pojasnili, da je marsikatero področje (npr. zdravstveni podatki) že zdaj direktno urejeno zaradi GDPR in tega tudi ta zakon ne bo spremenil.

Na predlog predsednika Državnega sveta Alojz Kovšca je Državni svet podelil tudi priznanja Državnega sveta. Priznanja za njihove pomembne prispevke k oživitvi procesa ustanovitve pokrajin, ki ga je na pobudo predsednika Republike Slovenije Boruta Pahorja od leta 2019 koordiniral Državni svet, so prejeli izr. prof. dr. Boštjan Brezovnik, izr. prof. dr. Samo Drobne, izr. prof. dr. Borut Holcman in izr. prof. dr. Gorazd Trpin.

Državni svet se je še seznanil z zaključki posveta Zgodnje odkrivanje raka prostate s presejalnim programom. Rak prostate v Sloveniji in Evropski uniji predstavlja najpogostejše rakavo obolenje pri moških, po stopnji umrljivosti moških zaradi raka pa se uvršča na drugo mesto. Posledično je treba okrepiti primarne in sekundarne preventivne aktivnosti s ciljem zmanjševanja pojavnosti raka prostate ali omilitve njegovih posledic. Ker je dokazano, da lahko uvedba organiziranega presejanja za raka prostate pripomore na znižanje stopnje umrljivosti moških, Državni svet poziva Vlado Republike Slovenije in Ministrstvo za zdravje, naj pristopita k pripravi in uvedbi takšnega programa.

VPRAŠANJA IN POBUDE DRŽAVNIH SVETNIKOV

Državni svet bo na pobudo državnega svetnika Igorja Antauerja pristojnim organom posredoval zahtevo za dopolnitev odgovora Vlade Republike Slovenije in Ministrstva za zdravje na vprašanji in pobudo za regulacijo poklica optometrist. Namen pobude in vprašanj je skrajšanje čakalnih dob in razbremenitev zdravnikov specialistov oftalmologije.

Teme
video
Komentarji
Najbolj obiskano
Sorodne vsebine
Zadnje objave
Prijatelji

Prijatelji

Branko Gaber
Zadnji komentarji
Facebook
Twitter
Zdaj se predvaja
drzavnisvet
Sporočilo za javnost po 57. redni seji Državnega sveta