author profile
Državni svet RS

Pon, 12. dec 2022 ob 12:12

Deli
Fotografije

Odpri galerijo

Komisija Državnega sveta za gospodarstvo, obrt, turizem in finance je na 44. izredni seji 12. 12. 2022 obravnavala Predlog zakona o pomoči gospodarstvu za omilitev posledic energetske krize, ki ga je Državnemu zboru v obravnavo po nujnem postopku predložila Vlada Republike Slovenije.

Komisija se je seznanila s predlogom zakona. 

Komisija ugotavlja, da je v zadnjem obdobju potekalo intenzivno usklajevanje med predstavniki delodajalskih interesnih združenj ter Ministrstvom za gospodarski razvoj in tehnologijo in Ministrstvom za infrastrukturo glede nujnosti priprave in sprejema zakonskih rešitev, ki bi primerno naslavljale probleme gospodarstva, kot pretežne posledice energetske krize. Predlagane rešitve v veliki meri ne odražajo pričakovanj gospodarstva. Nekatere primerjave ukrepov, ki jih sprejemajo konkurenčne države kažejo, da predlagani ukrepi ne zagotavljajo osnovnih pogojev, ki bi omogočali uspešen konkurenčni odziv slovenskega gospodarstva. Komisija meni, da višina sredstev pomoči, ki jih predvideva zakon, ne bo zadostna in ne bo v celoti dosegla svojega namena, posledično pa bo sledilo tudi zaostajanje v konkurenčnosti ter upad izvozne naravnanosti slovenskega gospodarstva. V danih razmerah bi bilo bolj smiselno večji poudarek kot zavzemanju za razvojne potenciale slovenskega gospodarstva nameniti ukrepom, ki bodo zagotavljali gospodarstvu tudi naslednje leto preživetje brez hujših posledic. To bo ob nezadostni pomoči na eni strani ter na drugi strani visoki ceni električne energije, ki jo bo posamezno podjetje moralo plačevati dobaviteljem in bo v letu 2023 dosegala tudi do petkratnik cene električne energije iz leta 2021, težko doseči. Cene električne energije so namreč pri nas še vedno povsem odvisne od velikih nihanj cen na visokem nivoju na borzi električne energije, zato bi bila zamejitev cene električne energije nujna. Prav dejstvo nepredvidljivosti cene električne energije bi moralo voditi tudi v razmislek o sprotnem prilagajanju višine celotnih sredstev pomoči.

Komisija  je predlagala, da se v nadaljevanju zakonodajnega postopka prouči ter sprejme tudi nekatere konkretne pripombe in predloge.

Foto in video: Benjamin Beci/Fixmedia

Teme
poročilo
Komentarji
Najbolj obiskano
Zadnje objave
Prijatelji

Prijatelji

Branko Gaber
Zadnji komentarji
Facebook
Twitter
Zdaj se predvaja
drzavnisvet
44. izredna seja Komisije Državnega sveta za gospodarstvo, obrt, turizem in finance