SEJE
državni svet grb državni zbor
33. redna seja Državnega sveta RS - Omogočiti bo treba hitrejše črpanje in večjo učinkovitost porabe evropskih sredstev
Današnja 33. redna seja Državnega sveta RS je minila v znamenju predlaganih sprememb državnega proračuna za prihodnji dve leti in poročila Varuha človekovih pravic.
32. redna seja Državnega sveta RS
Državni svet kritičen do predloga rebalansa državnega proračuna, a ga podpira
koronavirus / Državni svetniki kljub pomislekom složni, da Slovenija potrebuje čimprejšnji sprejem 4. protikoronskega paketa
Gre za 4 ključne interventne ukrepe, ki urejajo povračilo nadomestila plače za čakanje na delo, nadomestilo plače za čas odsotnosti za primere dodeljene karantene, dodatno kadrovsko podporo socialni javni mreži in zavodom zaradi vse večje ...
Na prvi poletni seji državni svetniki podprli vrsto zanimivih pobud ⌈31. REDNA SEJA DRŽAVNEGA SVETA RS⌋
Na današnji 31. redni seji Državnega sveta RS so svetniki obravnavali poročilo Zagovornika načel enakosti za leto 2019, odgovor Vlade RS glede možnosti Državnega sveta, da se odreče možnosti veta ter se seznanili z zaključki nedavnega posveta ...
praznujemo / Poslanica predsednika Državnega sveta Alojza Kovšce ob dnevu državnosti 25. junij 2020
Danes živimo svobodno in živimo ponosno v lastni državi Sloveniji, v samostojni in neodvisni državi, ki zagotavlja varovanje človekovih pravic in temeljnih svoboščin vsem svojim prebivalcem. V državi, ki skrbi za varnost svojih državljanov, ...
volitve / Na 30. redni seji Državnega sveta potrdili mandat dosedanjemu vodstvu
Alojza Kovšco je za predsednika podprlo 25 državnih svetnikov, Matjaža Švagana za podpredsednika pa 33 državnih svetnikov. Državni svet bosta vodila še nadaljnji dve leti in pol.
29. redna seja Državnega sveta
Na 29. redni seji Državnega sveta namenili pozornost tudi ukrepom za omilitev posledic epidemije zaradi korona virusa.
pod drobnogledom / 28. redna seja Državnega sveta
Na 28. redni seji Državnega sveta o novelah zakona o vodah in zakona o športu, pa tudi o procesu ustavne presoje t.i. zakona o bančnih izbrisancih
pojasnilo / DS lahko zakonodajni postopek skrajša za sedem dni, kljub temu pa mora preteči sedemdnevni rok za razglasitev zakona
Predsednik Državnega zbora namreč lahko pošlje zakon v razglasitev šele osmi dan po sprejemu zakona, ker tako izrecno določa drugi odstavek 222. člena Poslovnika Državnega zbora.
izredno / Državni svet opravil svojo prvo korespondenčno sejo z namenom, da med svetniki preveri pripravljenost za odpoved vetu
Zadnje objave
prikaži časovnico